Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 13 sierpnia 2018
fot. P. Machnica

7 sierpnia br. w gdańskiej siedzibie Związku odbyło się nadzwyczajne spotkanie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowa dotyczyła realizacji trzech głównych postulatów: podwyżek w państwowej sferze budżetowej, wzrostu płacy minimalnej oraz odmrożenia kwoty bazowej naliczania funduszu socjalnego. Premier zobowiązał się, że w trybie pilnym zaproponuje sposób, terminy i zakres ich realizacji.

Poniedziałek 13 sierpnia 2018

Na wniosek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Zarząd Volkswagena Poznań Sp. z o.o. oraz Zarząd Marki Volkswagen Samochody Użytkowe podpisały 29 czerwca br. decyzję o możliwości przejęcia na umowy o pracę w Volkswagen Poznań pracowników tymczasowych zatrudnionych przez VWP przed 31 marca 2018 r., a którym w okresie od lipca 2018 do września 2019 r. minie maksymalny ustawowy okres zatrudnienia przez Agencje Pracy Tymczasowej (od 18 do 36 miesięcy).

Poniedziałek 13 sierpnia 2018

Wynagrodzenia zasadnicze zdecydowanej większości pracowników Poczty Polskiej wzrosną o ponad 170 zł brutto. To efekt porozumienia podpisanego z pracodawcą przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej 20 lipca br.

Poniedziałek 13 sierpnia 2018

Dzięki członkom NSZZ "Solidarność" Mariusz Marciniak rozpoczął leczenie w klinice w Monachium.

Poniedziałek 13 sierpnia 2018

Koleżanki i Koledzy,

nasz kolega Piotr Łusiewicz - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność’’ w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych (GAZ SYSTEM S.A.) potrzebuje naszego wsparcia. Kiedy razem z rodziną spędzał czas na urlopie, jego dom został obrabowany. Złodzieje wynieśli to co najcenniejsze; rodzinne pamiątki, biżuterię, pieniądze w gotówce. Zostały również zdewastowane meble, uszkodzone okna i rolety zewnętrzne, które trzeba będzie wymienić. Pomóżmy Piotrowi podnieść się po tej traumie. Liczne wydatki, które będzie musiał ponieść w związku z poniesionymi szkodami, w obecnej sytuacji przekraczają jego możliwości finansowe.

Poniedziałek 13 sierpnia 2018

1 sierpnia przedstawiciele pilskiej Solidarności wraz z mieszkańcami miasta  zgromadzili się pod Muralem Żołnierzy Wyklętych, aby uczcić pamięć Bohaterów Powstania Warszawskiego. Utworzyli znak Polski Walczącej, zapłonęły race, odśpiewano hymn i zapalono znicze.

Poniedziałek 13 sierpnia 2018
fot.prezydent.pl

25 lipca Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza długo oczekiwane zmiany w zakresie wolności związkowych. Zmiany mają obowiązywać od stycznia 2019 r. i umożliwiają objęcie prawem tworzenia organizacji związkowych i wstępowania do nich, wszystkim osobom świadczącym pracę, bez względu na podstawę zatrudnienia.

Poniedziałek 13 sierpnia 2018

Solidarność krytycznie oceniła projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. System wsparcia niepełnosprawnych w Polsce potrzebuje pieniędzy i Fundusz jest potrzebny, ale projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej budzi poważne wątpliwości.

Poniedziałek 13 sierpnia 2018

Wspomnienie o Andrzeju Zarembie (1938-2018)

Gdy w 1972 r. rozpoczynałam pracę w Bibliotece Głównej UAM, poznałam najpierw jego żonę Lusię, osobę ciepłą i łagodną. Andrzej, również pracujący  w Bibliotece, cieszył się opinią pierwszego dowcipnisia-ironisty, a przede wszystkim buntownika, który miał odwagę przeciwstawić się dyktatorskim zapędom dyrektora Biblioteki.