Wtorek 16 lutego 2021

Ukazał się pierwszy numer rocznika „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej”. Jest to pierwsze czasopismo poświęcone przede wszystkim historii NSZZ „Solidarność”, wypełniające lukę w poznaniu przeszłości Związku w Wielkopolsce.

Wtorek 16 lutego 2021

Tematem posiedzenia Zarządu Regionu Wielkopolska, który obradował 11 lutego 2021 r. była dyskusja o podziale środków finansowych Unii Europejskiej na programy regionalne w latach 2021 – 2027. Efektem debaty było przyjęcie poniższego stanowiska

Wtorek 16 lutego 2021

W NSZZ Solidarność prężnie rozwija się Krajowa Sekcja Młodych, która postanowiła na łamach „Tygodnika Solidarność” pochwalić się swoją działalności w trudnym, naznaczonym przez pandemię koronawirusa rokiem 2020.

Wtorek 16 lutego 2021

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Bogdan Narożny, znany działacz wrzesińskiej Solidarności. Miał 77 lat.

Wtorek 16 lutego 2021

Z Franciszkiem Gwardzikiem, wydawcą i redaktorem dwutygodnika ,,Powiaty-Gminy” rozmawia Anna Dolska

Utrzymać się w obecnych czasach na rynku prasowym jest wielką sztuką. Od kilku lat mówi się o kryzysie mediów, a pana dwutygodnik w tym roku obchodzi 25-lecie. Trudno bezpłatnej gazecie regionalnej utrzymać się na rynku?

Wtorek 16 lutego 2021
pixabay.com

1 marca 2021 r. nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem nie mniejszym niż 4,24 proc.

Zgodnie z art. 89  ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2020.53 t.j.), coroczny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Wtorek 16 lutego 2021

Z okazji Walentynek, Stowarzyszenie My50+ ogłosiło konkurs na opowiadanie o miłości. Można w nim opisać własną historię, przyjaciółki, rodziców lub kogoś z rodziny. Może to być także fikcja literacka, najważniejsze, by była to opowieść o uczuciu. Autor zobowiązany jest dostarczyć opowiadanie w określonej formie: plik w formacie Word, Odt, RTF lub wydruk o wymiarach do maks. 4 stron A4 w trzech egzemplarzach, napisane w języku polskim, dotąd nie publikowane.