Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 13 listopada 2017

Trwające od kilku miesięcy negocjacje między Komisją Międzyzakładową NSZZ „S” w Volkswagen Poznań Sp. z o.o. a Zarządem Spółki - mimo 6 tur rozmów - nie przyniosły rezultatów, dlatego Związek zorganizował akcję poparcia dla zgłoszonych przez siebie postulatów.

Poniedziałek 13 listopada 2017

Sekcja Młodych zaprasza młodych członków Solidarności na szkolenie wyjazdowe z zakresu rozwoju Związku. Na miejscu będzie możliwość przyjrzenia się działaniom młodych działaczy, jak również zapisania się do Regionalnej Sekcji Młodych.

Poniedziałek 13 listopada 2017

Przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność’ Dolny Śląsk Kazimierz Kimso i przewodnicząca dolnośląskiej oświatowej “Solidarności” Danuta Utrata witali gości przybyłych z całej Polski na Debatę Oświatową. Do zebranych wystosował list przewodniczący Piotr Duda, pisząc w nim m.in.:
- Priorytetem dla związku „Solidarność” jest ochrona miejsc pracy. Pozytywnie oceniając pewne zmiany wskazujemy, że bez poprawy, szczególnie wynagrodzeń, będą to zmiany dla zmian. Drogą do tego jest dialog społeczny w ramach Rady Dialogu Społecznego. Niestety, w ostatnim czasie pozostawia on wiele do życzenia.

Poniedziałek 13 listopada 2017

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Pracodawcy RP Wielkopolska, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Poniedziałek 13 listopada 2017

Może Tobie uda się wykonać zdjęcie takiego miejsca, którego nikt jeszcze nie zna lub nie odkrył!

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Wielkopolska, jakiej NIE znamy” organizowanego pod patronatem Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Poniedziałek 13 listopada 2017

19 października br. - już po raz piętnasty - wrzesińska „Solidarność” zorganizowała pielgrzymkę szklakiem męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Trasa wiodła  sprzed kościoła p.w. św. Braci Męczenników w Bydgoszczy - gdzie po raz ostatni ks. Jerzy odprawił Mszę św.,  przez Górsk – miejsce uprowadzenia kapłana, oraz zaporę wodną pod Włocławkiem - gdzie zmasakrowane ciało księdza wrzucone zostało do Wisły. Złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy w każdym z tych miejsc towarzyszyła chwila zadumy i modlitwa za Ojczyznę.

Poniedziałek 13 listopada 2017

Kolejka poznaniaków potrzebujących mieszkania socjalnego ciągle się wydłuża. Wniosków o przydział lokalu komunalnego było w ubiegłym roku bisko tysiąc. Teraz osób występujących do Miasta o pomoc mieszkaniową jest już półtora tysiąca.  Bardzo istotną grupą potrzebującą wsparcia są seniorzy. Czy i jak z tym problemem radzi sobie Miasto Poznań?

Poniedziałek 13 listopada 2017
Na podst. danych Banku Światowego

Wzrost PKB w tym roku ma wynieść nawet 4 proc. Jest to wskaźnik najczęściej wykorzystywany do porównań sytuacji ekonomicznej w poszczególnych krajach, ale w rzeczywistości nie obrazuje poziomu życia ich mieszkańców. Pod tym względem nadal jesteśmy daleko w tyle nie tylko za bogatymi krajami zachodniej Europy, ale również za państwami naszego regionu.