Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Wielkanoc 2019
Poniedziałek 15 kwietnia 2019

Wielkanoc to szczególny czas.

Pozwala bowiem zatrzymać na chwilę pęd naszego codziennego życia.

A tylko wówczas możemy  zrozumieć sens naszej egzystencji

Jak ważny jest każdy dzień, jak ważny jest drugi człowiek,

jak ważne są drobne rzeczy i sprawy, które nas otaczają

Wszystko bowiem co robimy, mówimy, a nawet myślimy

odciska piętno ale również tworzy, ciągle na nowo, jakość naszego życia.

 

Życzę Państwu zdrowych, radosnych oraz szczęśliwych Świąt.

Jarosław Lange
Przewodniczący
Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”

Poniedziałek 15 kwietnia 2019

Podwyżek dla pracowników sfery budżetowej domagali się członkowie wielkopolskiej „Solidarności” podczas manifestacji przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. Protest  był częścią ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej 4 kwietnia pod hasłem piątka „Solidarności” przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi w kraju jako odpowiedź Związku na piątkę Kaczyńskiego

Poniedziałek 15 kwietnia 2019

8 kwietnia br. nauczyciele w całej Polsce rozpoczęli bezterminowy strajk w placówkach oświatowych. W Regionie Wielkopolska w bardzo wielu szkołach strajkują wspólnie nauczyciele „Solidarności”, ZNP, a także nauczyciele niezrzeszeni.

Młodzi o Związku
Poniedziałek 15 kwietnia 2019

Gośćmi posiedzenia Zarządu Regionu wielkopolskiej „Solidarności” 1 kwietnia byli członkowie Rady Krajowej Sekcji Młodych. Przewodniczący Sekcji Młodych Maciej Tyczyński zaprezentował długofalowe plany Sekcji na przyszłość, przedstawił najważniejsze problemy młodych oraz zaproponował współpracę na Forum Młodych.

Poniedziałek 15 kwietnia 2019

W siedzibie OPZZ w Warszawie (9-10 kwietnia br.) odbyło się kolejne Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych. Brały w nim udział: niemiecki DGB, OPZZ, NSZZ Solidarność i FZZ. Forum to cykliczne spotkania, które odbywają się w różnych miejscach. W przeszłości gospodarzem Forum była Solidarność, w tym roku OPZZ, a w przyszłym roku spotkanie odbędzie się w Niemczech.

Poniedziałek 15 kwietnia 2019

Kontynuujemy cykl artykułów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) tworzących powszechny i dobrowolny systemem długotrwałego oszczędzania dla pracowników. Zasady ich funkcjonowania reguluje ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Poniedziałek 15 kwietnia 2019

W Poznaniu działa pierwszy w Polsce freeshop o nazwie Po-Dzielnia. Zgodnie z ideą jego założycieli, każdy może tu przynieść rzeczy, których już nie potrzebuje, a zabrać, co mu się przyda. Wszystko za darmo i wszystko, by produkcję odpadów ograniczyć do minimum.

1 procent
Poniedziałek 15 kwietnia 2019

Jeśli chcesz wspomóc Amelkę, Emilkę, Patrycję, Olę, Marysię lub podopiecznych Caritas zajrzyj na stronę: www.solidarnosc.poznan.pl 

Nie trzeba nic wpłacać ani wypełniać żadnych dodatkowych formularzy. Wystarczy tylko zdecydować, gdzie ma trafić 1% Twojego podatku i wpisać to w rozliczeniu PIT. Jeżeli tego nie zrobisz, o Twoich pieniądzach będą decydować inni.