Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 11 czerwca 2018

Tylko na podstawie aktów prawa wewnątrzzakładowego. 25 maja w życie weszła ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Art. 111 ustawy wprowadził zmiany do Kodeksu pracy. Zmiany te polegają na dodaniu nowych art. 222 i 223 regulujących zasady wprowadzania i stosowania monitoringu w pracy.

Związkowcy z Solarisa w Sekcji Krajowej
Poniedziałek 11 czerwca 2018

17 maja 2018 r. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. została włączona w struktury Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego. Krajowa Sekcja PM NSZZ „Solidarność” zrzesza organizacje zakładowe z firm branży motoryzacyjnej, między innymi Volkswagen Poznań, Volkswagen Polkowice, Fiat w Tychach, czy też Opel w Gliwicach. Sekcja funkcjonuje w ramach Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”.

Tygodnik Solidarność w Twojej komórce
Poniedziałek 11 czerwca 2018

Każdy członek NSZZ „Solidarność” może otrzymać prenumeratę „Tygodnika Solidarność” w wersji cyfrowej w cenie jedynie 50 groszy netto  numer (32,99 zł brutto za rok, 52 wydania).

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem digital@tygodniksolidarnosc.com 

Zamówienia w imieniu organizacji zakładowej może dokonać przewodniczący organizacji zakładowej „S” lub osoba przez niego upoważniona. 

Poniedziałek 11 czerwca 2018

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zapraszają na konferencję pt. „Mediacje w stosunkach pracy – nowa perspektywa praktyczna”, która odbędzie się 21 czerwca 2018 r. w godz. 14.00-16.00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu, w Auli Profesora Zbigniewa Radwańskiego.

Poniedziałek 11 czerwca 2018

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu i Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” jako partner społeczny Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych zapraszają do udziału w konkursie o tytuł: „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy".

Poniedziałek 11 czerwca 2018

to europejska kampania informacyjna na lata 2018 – 2019 prowadzona przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w ramach cyklu dwuletnich kampanii informacyjnych pod nazwą „Zdrowie i bezpieczeństwo pracy”, wpieranych przez instytucje Unii Europejskiej, centrale związków zawodowych i innych partnerów społecznych.

Poniedziałek 11 czerwca 2018
fot. pixabay.com

PSL zapowiedziało, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu złoży projekt „Godzina dla rodziny”. Zakłada on skrócenie do siedmiu godzin na dobę czasu pracy dla rodzica lub opiekuna, który wychowuje dziecko. – Uważam, że projekt ma na celu poprawę wizerunku PSL, a nie realną zmianę, niemniej jest on krokiem w dobrym kierunku – mówi „TS” Henryk Nakonieczny, członek Prezydium „S” do spraw dialogu społecznego.

Poniedziałek 11 czerwca 2018

Do liberalizacji warunków wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców należy podchodzić z dużą ostrożnością. Szerokie otwarcie rynku pracy na cudzoziemców może nie sprzyjać ochronie miejsc pracy polskich obywateli, szczególnie w przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej – uważa Prezydium Komisji Krajowej oceniając projekt rozporządzenia dot. warunków wydawania zezwoleń.