Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Solidarność popiera Andrzeja Dudę
Poniedziałek 22 czerwca 2020

W poniedziałek  22 czerwca 2020 r. o godz. 19.00 na pl. Mickiewicza odbędzie się wiec poparcia kandydata Andrzeja Dudy ubiegającego się o ponowny wybór na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniedziałek 22 czerwca 2020

Podpisana 5 maja 2020 roku „Umowa programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą gwarantuje kontynuację polityki, dzięki której polscy pracownicy, a co za tym idzie również całe rodziny, bardzo dużo zyskali przez ostatnie pięć lat.

Poniedziałek 22 czerwca 2020

28 czerwca 2020 r. będziemy obchodzić 64. rocznicę Powstania Poznańskiego 1956 roku. Ze względu na epidemię COVID-19 oraz obowiązującymi zakazami uroczystości nie będą tak bogate jak zwykle.

Poniedziałek 22 czerwca 2020

W dniu 15 czerwca 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Lubaniu IV Wydziałem Pracy zapadł wyrok w sprawie ukaranego karą nagany przewodniczącego naszej Organizacji kol. Wojciecha Kasprzyka. Sąd uchylił nałożoną na Przewodniczącego karę porządkową!

Poniedziałek 22 czerwca 2020

Firmy, w których funkcjonuje NSZZ „Solidarność”, praktycznie nie zwalniają pracowników, a wprowadzane ograniczenia w czasie pracy, przestoje ekonomiczne i obniżki wynagrodzeń wprowadzane są w ramach porozumień, które są często korzystniejsze niż dopuszczają to zapisy tarczy antykryzysowej – to najważniejsze informacje przekazane przez szefów zarządów regionów i sekretariatów branżowych w ramach wideokonferencji, która odbyła się w połowie maja.

Poniedziałek 22 czerwca 2020

W tym roku rok będziemy obchodzić 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, a tym samym narodzin NSZZ „Solidarność”.  Od tamtego czasu pojawiło się sporo publikacji naukowych dotyczących powstania i działalności Związku. Są jednak wydarzenia w naszej związkowej historii, które nie zostały w sposób kompleksowy i rzetelny opracowane.

Poniedziałek 22 czerwca 2020

W przegłosowanej przez Sejm tarczy 4.0 przewidziano możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody.

Zamrożenie gospodarki związanie z epidemią Covid-19 spowodowało, że wiele osób zrezygnowało z wykorzystania zaplanowanych urlopów (zamknięte granice, hotele, zakaz przemieszczania się). W efekcie, w wielu firmach pracownicy w pierwszym półroczu nie wykorzystali ani zaległych, ani tym bardziej urlopów z bieżącego roku.

Poniedziałek 22 czerwca 2020

Czy zastanawialiście się kiedyś kto właściwie tworzy Krajowa Sekcję Młodych? Kto np. zaprasza Was na webinary, kto organizuje Forum Młodych, kto pisze do Was tutaj i kto działa na rzecz Młodych w Waszym imieniu ?

Organizujemy akcję #poznajmysię!

Poniedziałek 22 czerwca 2020

Związkowa spółka DomS zarządza siedmioma ośrodkami wypoczynkowymi na Podhalu, w górach opawskich oraz w Polsce centralnej. Najbardziej popularnym ośrodkiem jest hotel „Hyrny” w Zakopanem, który znajduje się tuż przy Krupówkach. Spółka przedstawia bardzo atrakcyjną ofertę dla członków Solidarności.