Poniedziałek 25 stycznia 2021

Z Patrykiem Trząsalskim, Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność” rozmawia Anna Dolska

Kryzys związany z pandemią koronawirusa mocno odbił się na kondycji wielu przedsiębiorstw, doprowadzając do zwolnień i upadłości. W jakim stopniu Związek odczuł skutki tej sytuacji?

Poniedziałek 25 stycznia 2021

Jarosław Lange, Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność”

Wydarzenia roku 2020 z pewnością będą przechowywane w naszej pamięci bardzo, bardzo długo. Pandemia, z którą przyszło nam zmierzyć się od połowy marca zmieniła wszystkie aspekty naszego życia: rodzinnego, zawodowego, zdrowotnego. Zamieniły się również  relacje międzyludzkie oraz formy komunikacji, pojawiło się sporo obaw i lęku.  Niestety, koronawirus spowodował, że musieliśmy też zrezygnować z wielu zaplanowanych form obchodów 40-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Poniedziałek 25 stycznia 2021

Przełom roku jest czasem negocjowania warunków pracy i wynagrodzeń w nowym roku. W przypadku dwóch wielkopolskich zakładów rozmowy organizacji zakładowych „Solidarność” z przedstawicielami pracodawców zakończyły się wynikiem pozytywnym dla pracowników.

Poniedziałek 25 stycznia 2021

Pandemia COVID-19 spowodowała, że znaleźliśmy się w sytuacji zupełnie dla nas nowej, która wymagała wprowadzenia uregulowań w wielu sferach życia, w tym relacji między pracodawcami a pracownikami. Na ten stan nałożyły się także zmiany w prawie pracy zapowiadane wcześniej przez rząd. Które z tych uregulowań na stałe zostaną wprowadzone do kodeksu pracy, czas pokaże. Niektóre już obowiązują.

Poniedziałek 25 stycznia 2021

Od 1 stycznia wzrósł dodatek za pracę w porze nocnej. To efekt podwyższenia płacy minimalnej, na podstawie której obliczana jest wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych. Tę kwestię reguluje art.1518 Kodeksu pracy.

Poniedziałek 25 stycznia 2021

Parlament Europejski przyjął  21 stycznia 2021 r. rezolucję w sprawie przyjęcia dyrektywy o  prawie pracowników do „odłączenia” poza godzinami pracy.

Prawo do „odłączenia” (do bycia offline) staje się coraz bardziej naglącą potrzebą europejskich pracowników. Poziom ich stresu zwiększa się wraz z ciągłą koniecznością odbierania telefonów czy maili związanych z pracą po godzinach pracy. Dotychczasowe regulacje dotyczące czasu pracy nie gwarantują równowagi pomiędzy pracą a życiem zawodowym wraz z rozwojem nowych technologii komunikacji. Okres pandemii COVID -19 pokazał jeszcze większą skalę tego problemu /…/

Poniedziałek 25 stycznia 2021

W tym roku osoby ubiegające się o świadczenie z programu Rodzina 500+ muszą ponownie złożyć wymagane dokumenty. Nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego. Świadczenie będzie wypłacane na tych samych zasadach co do tej pory. Od 1 lutego wnioski można składać tylko drogą elektroniczną. Droga papierowa będzie dostępna  dopiero od 1 kwietnia.

Poniedziałek 25 stycznia 2021
pixabay.com

W 2021 r. będziemy pracować 252 dni. Wolnych będzie 113 dni - 13 z nich to święta wolne od pracy, z czego dwa wypadają w sobotę: Święto Pracy (1 maja) oraz Boże Narodzenie (25 grudnia) i pracodawca jest obowiązany udzielić w zamian dodatkowego dnia wolnego. Natomiast nie ma takiego obowiązku, gdy święto wypadnie w niedzielę (np. 15 sierpnia), która jest dla pracownika dniem wolnym od pracy.