Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 9 stycznia 2017
fot. prezydent pl

Rok 2016 upłynął dla NSZZ „Solidarność” pod znakiem codziennej, ciężkiej walki o prawa pracownicze, godność i szacunek dla pracownika.

Poniedziałek 9 stycznia 2017

- Koniec roku kojarzy się nieodzownie z Świętami Bożego Narodzenia, a te z kolei są czasem spokoju i odpoczynku na łonie rodziny. Święta kojarzą się także z prezentami. Wpisując się w te ostatnie skojarzenia, mam bardzo dobrą wiadomość -  czytamy w komunikacie Joanny Ratajczak, przewodniczącej Komisji  Zakładowej „S” w PZU SA, informującej pracowników o podpisaniu porozumienia z Zarządem PZU SA dotyczącego Wskaźnika Wzrostu Wynagrodzeń, który zacznie obowiązywać od stycznia 2017 r.

Poniedziałek 9 stycznia 2017

Piotr Olbryś, przewodniczący „Solidarności” w Volkswagen Poznań został członkiem  Beiratu, czyli powołanego w 2016 r. gremium współodpowiedzialnego za Markę Samochody Użytkowe i tym samym za Spółkę Volkswagen Poznań.

Poniedziałek 9 stycznia 2017

„Solidarność” przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.  Zdaniem Prezydium KK proponowane w projekcie zawężenie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych m.in. dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących piersią, stanowi obniżenie dotychczasowych wymagań ustalonych w prawie polskim i stwarza zagrożenie nadużyć.

Poniedziałek 9 stycznia 2017

Nowy rok rozpoczyna się kolejną „dobrą zmianą”. Właśnie wchodzi w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Oznacza to, że opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy stracą prawo do świadczeń w związku ze śmiercią podopiecznego, od 2017 roku będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.

Poniedziałek 9 stycznia 2017

Ubiegły rok, ze stopą bezrobocia sięgającą na koniec listopada 8,2 proc., można nazwać rekordowym i to od 26 lat. Ostatnio tak dobrą dla pracowników sytuację na rynku pracy odnotowano w 1990 r. Do miast o najniższym bezrobociu – według danych GUS na koniec listopada 2016 r. - należał Poznań (2 proc.) oraz Wrocław (2,8 porc.) i Warszawa (2,8 proc.).Czy 2017 r. również będzie rynkiem pracownika?

Poniedziałek 9 stycznia 2017

Po długiej chorobie w nocy 17 grudnia zmarł w poznańskim szpitalu Przemienienia Pańskiego znany duszpasterz, o. Tomasz Alexiewicz OP. Żył 68 lat – w tym 42 lata w Zakonie Dominikanów i 37 w kapłaństwie.