Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 14 listopada 2016
Poznańska premiera filmu ,,Żołnierz Niezłomny Kościoła” odbyła się 25 września 2016 r.

Rozmowa z Jolantą Hajdasz, dziennikarką, autorką filmów dokumentalnych.

Czy zdobycie głównej nagrody na Festiwalu Filmu Niezależnego ,,Okno" za film „Żołnierz Niezłomny Kościoła”- oprócz doceniania jego wartości dokumentalnej - traktujesz jako szansę na upowszechnienie wiedzy o heroicznej postaci jaką był abp Antoni Baraniak?

Poniedziałek 14 listopada 2016

Dnia 25 października 2016 r. doszło do zawarcia porozumienia płacowego  między zarządem firmy Solaris Bus & Coach S.A., która ma swoją siedzibę w Bolechowie a zakładową „Solidarnością“.

Poniedziałek 14 listopada 2016

W 2015 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła 87 622 osoby z tego 303 pracowników zmarło (15% więcej niż w 2014 r.). Wypadki przy pracy to co roku milionowe koszty dla budżetu państwa, a także po stronie pracodawców. To także ogromne koszty społeczne, tysiące osób z utratą sprawności, niezdolnych do podjęcia pracy, setki tysięcy członków rodzin poszkodowanych. Większość przyczyn wypadków przy pracy wynika z błędów ludzkich i organizacyjnych: nieznajomości przepisów bhp, braku wymaganego nadzoru, niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, braku badań lekarskich, instruktażu stanowiskowego, złego doboru środków ochrony, itd.

Poniedziałek 14 listopada 2016

Szwedzki koncern Hennes & Mauritz rozpoznawany jest jako sieć sklepów odzieżowych H&M. Firma reklamuje się jako bardzo zaangażowana społecznie, traktując to zagadnienie jako nośny motyw reklamowy. Niestety w ocenie międzynarodowych organizacji pozarządowych i głównych central związków zawodowych poza ładnie ilustrowanymi hasłami globalny zarząd w Sztokholmie nie wykazuje rzeczywistej woli budowania pozytywnych relacji pracowniczych i wspierania modelu współdecydowania w wymiarze światowym.

Poniedziałek 14 listopada 2016

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się pierwsza ogólnokrajowa konferencja naukowa rozpoczynająca cykl spotkań „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”. Spotkania organizowane są we współpracy uczelni oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Poniedziałek 14 listopada 2016
fot. Wojciech Miśko

Pięciu nauczycieli z poznańskich szkół i placówek zostało w tym roku wyróżnionych Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 25 października w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska. O to szczególne wyróżnienie wystąpiła Sekcja Międzyregionalna NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wielkopolska, doceniając nie tylko zaangażowanie i sukcesy związane z wykonywaną pracą, ale także szczególny trud włożony w pracę społeczną i związkową na rzecz innych ludzi.

Poniedziałek 14 listopada 2016

Zapraszamy młodzież powiatu pilskiego wszystkich szkół średnich do udziału w konkursie pt.: „Śladami STANU WOJENNEGO”. Prosimy o zgłaszanie prac pisemnych oraz graficznych na podstawie jednego z wybranych tematów:


Z OSTATNIEJ CHWILI
XXVIII Sesja Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ

24 - 25 listopada 2016 r.

Płock