Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Środa 16 sierpnia 2017

Spada liczba kobiet biernych zawodowo. W pierwszym kwartale br. było ich o 30 tys. mniej niż pod koniec ubiegłego roku. – Z uwagą śledzimy dane z rynku pracy, pozwalające na rzetelne porównania. Zarzut o dezaktywizującym wpływie programu „Rodzina 500 plus” na kobiety nie znajduje potwierdzenia – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Środa 16 sierpnia 2017

W 35. rocznicę tragicznych wydarzeń lubińskich, tegoroczne centralne obchody podpisania porozumień sierpniowych zorganizowane zostaną w Lubinie.  30 sierpnia zaplanowano posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 31 sierpnia z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbędą się uroczystości pod pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina 1982 r.

Środa 16 sierpnia 2017

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. do 2.100 zł brutto i stawki godzinowej do 13,70 zł proponuje w projekcie rozporządzenia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd wcześniej godził się na korektę w górę pensji minimalnej do 2080 zł. Podniesienia płacy minimalnej do poziomu 2160 zł domaga się NSZZ „Solidarność”, co oznaczałoby, że „minimalna” osiągnęłaby pułap blisko 48 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Środa 16 sierpnia 2017

To będzie faktyczny początek dyskusji o zmianach w konstytucji zainicjowanych przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która w 1994 r. przygotowała obywatelski projekt konstytucji, postanowiła zorganizować z udziałem Prezydenta RP poważną naukową konferencję „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit”, przypominającą projekt, pod którym podpisało się ponad milion obywateli.

Środa 16 sierpnia 2017

Nie mamy wątpliwości, że przepisy wprowadzające zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet oraz dla mężczyzn są prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami społecznymi jak również polską tradycją i stanem pierwotnym obowiązującym przed dniem 1 października 2017 r., a więc również w okresie, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej – czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które jest odpowiedzią na wystąpienie Komisarzy Marianne Thyssen i Very Jourova.

Środa 16 sierpnia 2017

Emigracja zarobkowa młodych była tematem kolejnej Debaty Jedynki, którą na antenie Polskiego Radia przeprowadziła Anna Grabowska. Ze swoimi gośćmi - Marcinem Gallo (NSZZ Solidarność), Jakubem Gontarkiem (Konfederacja Lewiatan) i Piotrem Mazurem (NZS) zastanawiała się czy to naturalny proces. Czy powstrzymywać ludzi przed emigracją zarobkową?

Środa 16 sierpnia 2017

Trzy postacie, trzy ślady po kulach, szarfa, dwa goździki – już wiemy, jak będzie wyglądać srebrna moneta upamiętniająca lubińskie wydarzenia sprzed 35 lat. Narodowy Bank Polski oficjalnie przedstawił jej projekt na swojej stronie. Emisję monety zaplanowano na 28 sierpnia.

Środa 16 sierpnia 2017

Pisanie o kimś, kto miał w swoim życiu tak różne epizody czy etapy, nie jest na pewno łatwe, natomiast jest frapujące, bo pozwala spojrzeć na życie człowieka z wielu, tak różnych perspektyw – pisze Waldemar Handke we wstępie do swojej kolejnej książki poświęconej historii leszczyńskiej „Solidarności”.


Z OSTATNIEJ CHWILI
Dzień Solidarności i Wolności

W 35. rocznicę tragicznych wydarzeń lubińskich, tegoroczne centralne obchody podpisania porozumień sierpniowych zorganizowane zostaną w Lubinie.  30 sierpnia zaplanowano posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 31 sierpnia z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbędą się uroczystości pod pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina 1982 r.