Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 10 czerwca 2019

W 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, wicewojewoda Aneta Niestrawska wręczyła medale imienia Witolda Celichowskiego wielkopolskim działaczom niepodległościowym. Uhonorowane osoby 30 lat temu walczyły i pracowały na zwycięski wynik wyborczy. Prowadziły działania na rzecz odzyskania niepodległości i suwerenności państwa. Medale pamiątkowe przyznane przez wojewodę Zbigniewa Hoffmanna odebrali: Olgierd Baehr i Henryk Krzyżanowski.

Poniedziałek 10 czerwca 2019
fot. bn

Konferencję pod takim hasłem - w przeddzień 30. rocznicy wyborów czerwcowych – zorganizowali poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Prywatne Liceum KOSSAKA w Poznaniu. Prelegentami byli przedstawiciele młodego pokolenia – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Mogli prezentować zgłoszone prace w czterech panelach tematycznych: Okrągły Stół, Wybory 4 czerwca 1989, Wspomnienie tamtych dni, Mój bohater tamtych dni.

Poniedziałek 10 czerwca 2019

12 marca br. został ogłoszony konkurs na murale poświęcone historii „Solidarności”. Pisaliśmy o tym na solidarnosc.poznan.pl.

Poniedziałek 10 czerwca 2019

W ubiegłym tygodniu minister Bożena Borys-Szopa (MRPiPS)  poinformowała, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,4 proc. i była o 0,7 proc. niższa niż przed rokiem. Ostatni raz bezrobocie na tym poziomie (5 proc.) zarejestrowano we wrześniu 1990 r.

Poniedziałek 10 czerwca 2019

W mediach rozpoczęła się kampania promująca ogólnopolski program informacyjno-edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy z obszaru legalności zatrudnienia. Projekt został zapoczątkowany w 2017 r., a jego zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników – ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy.

Poniedziałek 10 czerwca 2019
Fot. pixabay.com

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” zarezerwowano w tym roku w ramach Funduszu Solidarnościowego 110 mln zł. Wyjaśniamy, w jaki sposób można skorzystać z programu.

Poniedziałek 10 czerwca 2019

W piątek 7 czerwca br. wolontariusze Fundacji Enea budowali ogród terapeutyczny dla uczniów Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu. Mimo upału, w ciągu kilku godzin pracownicy spółek Enea posadzili dziesiątki roślin, wytyczyli ścieżki, postawili pergole, a z palet i bębnów po kablach energetycznych stworzyli meble ogrodowe. Setki kilogramów przeniesionych i misternie ułożonych kamieni, ziemi i drewna.

Poniedziałek 10 czerwca 2019

W Dniu Matki odsłonięto w Pile pomnik autorstwa rzeźbiarza Marka Brose-Kwasigrocha „Macierzyństwo - Rodzina”. Współorganizatorami tego wydarzenia było Stowarzyszenie EFFATA, NSZZ „Solidarność” Oddział Piła oraz Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w pilskim Szpitalu Powiatowym.