Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 9 lipca 2018

W dniach 26 i 27 czerwca 2018 r. w auli Politechniki Poznańskiej odbywały się obrady XIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza św. w kościele p.w. św. Rocha, której przewodniczył kapelan wielkopolskiej „Solidarności” ks. kan. Tadeusz Magas.

Poniedziałek 9 lipca 2018

Nasz kolega, Mariusz Marciniak potrzebuje pomocy. Mariusz - członek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w H. Cegielski - Poznań S.A. (pracownik spółki H. Cegielski - Poznań S.A.) jest ciężko chory. Diagnoza lekarzy jest jednoznaczna, to glejak wielopostaciowy IV stopnia, słabo rokująca postać guza mózgu. W Polsce lekarze bezradnie rozkładają ręce. Jednak możemy Mariuszowi podarować życie. Szansą jest protonoterapia w klinice w Monachium, ale jej koszty są ogromne i przekraczają 150 000 złotych.

Poniedziałek 9 lipca 2018

18 września 2017 roku Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Grupy PZU złożyła na ręce zarządu PZU pismo z propozycją zmian dotyczących proporcji między stałym i pewnym wynagrodzeniem zasadniczym, a niepewną i niestabilną premią. Nasza propozycja wynikała z dokładnych analiz rynku pracy oraz wpływu na jakość i efektywność pracy godnego wynagrodzenia zasadniczego.

Negocjacje z Bridgestone zakończone
Poniedziałek 9 lipca 2018

27 czerwca 2018 r. Solidarność” w Bridgestonie podpisała z pracodawcą porozumienie dotyczące kryteriów awansów T1-T2 i premii 20%. W związku z tym z wynagrodzeniem za czerwiec zostanie wypłacony dodatek 1200 zł. Zmiana systemu wynagrodzeń z godzinowego na miesięczny wejdzie w życie z dniem 01 września 2018r.

Poniedziałek 9 lipca 2018

Na początku roku „Tygodnik Solidarność” przyznał abp. Markowi Jędraszewskiemu tytuł Osobistość Roku 2017. Ci, którzy osobiście znają ks. arcybiskupa podkreślają, że potrafi dotrzeć swoją nauką zarówno do uczonych, jak i do prostych ludzi. Często staje w obronie podstawowych wartości chrześcijańskich. Za to szanują go ludzie. I za to ceni go Solidarność.

Poniedziałek 9 lipca 2018

Według portalu money.pl, w tym roku liczba Ukraińców pracujących w Polsce wzrośnie do 3 milionów. Przy najniższej od lat stopie bezrobocia i braku rąk do pracy, pracownicy zza wschodniej granicy jawią się jako ratunek na ogromną liczbę wakatów. Głównym sektorem zatrudniania Ukraińców w Polsce jest sektor produkcyjny. Rosnące jest także zatrudnienie w sektorze usług - branże budowlana i rolnicza zatrudniają około 30 proc. wszystkich imigrantów zarobkowych ze Wschodu. Coraz większa liczba obcokrajowców pracuje także w handlu i gastronomii.