Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 9 grudnia 2019

Program obchodów w Poznaniu i Oddziałach:

Poznań

13 grudnia

od godz. 12:00

składanie kwiatów: Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki - ul. Głogowska; Tablica Wojciecha Cieślewicza; Głaz Piotra Majchrzaka; Głaz o. Honoriusza.

Poniedziałek 9 grudnia 2019
Wyróżnieni inspektorzy z Volkswagen Poznań

W konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”  5 wyróżnień otrzymali grupowo Społeczni Inspektorzy Pracy z Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z OM NSZZ "Solidarność" Volkswagen Poznań.

Poniedziałek 9 grudnia 2019
Fot. Region Gdańsk

- Historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej jest miejscem, gdzie powinny spocząć oryginalne tablice z 21. sierpniowymi postulatami. W tej sali Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podpisał z komunistyczną władzą porozumienie w sierpniu 1980 r. To spuścizna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Europejskie Centrum Solidarności oraz wszystkie zainteresowane strony muszą ten fakt uszanować - pisze rzecznik NSZZ Solidarność Marek Lewandowski w specjalnym oświadczeniu, komentując doniesienia mediów o zabraniu z Europejskiego Centrum Solidarności oryginalnych tablic z postulatami Sierpnia 80.

Poniedziałek 9 grudnia 2019

Jak informowaliśmy w ostatnim wydaniu SW, w poniedziałek, 25 listopada odbyły się negocjacje w ramach rozpoczętego sporu zbiorowego. Rozmowy jednak nie przyniosły efektów, mimo wcześniejszych medialnych zapowiedzi pracodawcy o chęci porozumienia.

Poniedziałek 9 grudnia 2019
Fot. OHP

Region Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność” i Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zawarły porozumienie w sprawie wspólnych działań w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnych, zaniedbanej wychowawczo i wymagającej resocjalizacji.

Poniedziałek 9 grudnia 2019
Nagrodę odebrał Paweł Marciniak z Bridgestone Poznań (trzeci od lewej)

Na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wręczono także Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Pracodawcy odebrali także dyplomy gratulacyjne i nagrody przyznane przez partnerów społecznych z NSZZ Solidarność.

Poniedziałek 9 grudnia 2019

10. grudnia 1948 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, najważniejszy dokument dotyczący praw człowieka i pierwszy tego rodzaju przyjęty przez społeczność międzynarodową. Na pamiątkę tego wydarzenia 10 grudnia jest obchodzony na całym świecie jako Dzień Praw Człowieka.

Poniedziałek 9 grudnia 2019

Już niedługo koniec roku. Co w sytuacji, gdy pracownik nie zdąży wykorzystać całego urlopu wypoczynkowego z 2019 roku?
Zgodnie z Kodeksem pracy urlop pracownik zobowiązany jest wykorzystać w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Jeśli mu się to nie uda, musi wykorzystać urlop najpóźniej do 30 września roku następnego.

Poniedziałek 9 grudnia 2019

82% przedsiębiorców, którzy wzięli udział w 36. edycji badania „Plany Pracodawców”, deklaruje, że w tym roku zdecydowało się na świąteczne inicjatywy dla swoich pracowników. Ta liczba jednak spada w porównaniu z poprzednimi latami. W 2015 r. z takimi działania mogliśmy spotkać się w 9 na 10 firm, przed rokiem w 85% zakładów pracy.

Poniedziałek 9 grudnia 2019

Przejście na emeryturę, czy rentę nie oznacza zakazu pracy na niej. Jeżeli chcemy i mamy siłę, to możemy dalej pracować, trzeba jednak pilnować, aby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia wypłacanego przez ZUS. Limity zarobków zmieniają się co trzy miesiące.