Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 14 maja 2018

- Zarobki pracowników stacji sanitarno–epidemiologicznych nigdy nie były satysfakcjonujące . Jest to grupa pracowników od lat niedoceniana i nisko uposażona. Wejście w życie ustawy  o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych miało zmienić tą sytuację – mówi przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Województwa Wielkopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Poniedziałek 14 maja 2018

Sekcja Młodych zaprasza na zebranie wyborcze Sekcji Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się 22 maja 2018 r.  o godz. 17.00 w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska przy ul. Metalowej 7. W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Związku, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. Liczba uczestników z jednej Organizacji nie jest ograniczona. Im więcej chętnych, tym silniejsza reprezentacja naszego regionu.

Poniedziałek 14 maja 2018

26 kwietnia 2018 r. w Krzemieniewie odbyło się wyborcze WZD RW NSZZ „Solidarność” Oddziału Leszno, na którym wybrano władze Oddziału na kadencję 2018-2022. Przewodniczącym Rady Oddziału został ponownie Karol Pabisiak W skład Rady Oddziału weszli: Andrzej Defitowski, Maria Bródka, Jacek Jurga, Piotr Kuta, Walenty Mikołajczak, Ryszard Piekarczyk, Paweł Plewa, Sławomir Płonka, Halina Skiba, Grzegorz Szulczyński, Krystyna Tomaszewska

Poniedziałek 14 maja 2018

W kwietniu drużyna biegaczy reprezentujących Solidarność Regionu Wielkopolska z powodzeniem startowała w zmaganiach długodystansowców.

Poniedziałek 14 maja 2018

Społeczna Inspekcja Pracy jest bardzo specyficzną instytucją. Daje wielkie możliwości związkom zawodowym i pracownikom, ale również wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jej podstawą jest ustawa z 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy. Jednak w systemie prawa SIP funkcjonowała już zdecydowanie wcześniej, gdyż pierwszym aktem, który przewidywał jej istnienie, była ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy z 1950 r.

Poniedziałek 14 maja 2018

Komisja Krajowa dysponuje pulą bezpłatnych biletów na Memoriał Janusza Kusocińskiego – 8 czerwca 2018 o godz. 18.00 i Memoriał Kamili Skolimowskiej – 22 sierpnia 2018 r. godz. 17.00. Wydarzenia te odbędą się na nowym Stadionie Śląskim w Chorzowie.