Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 13 lutego 2017

Ruszyła wspólna akcja „Solidarności” oraz Państwowej Inspekcji Pracy, której celem jest wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach.

Poniedziałek 13 lutego 2017

Przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowej Pożarnictwa Wielkopolski wraz z Działem Rozwoju Związku Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w 2016 roku wspólnie pracowali nad powstaniem kolejnych organizacji oddziałowych.

Poniedziałek 13 lutego 2017

O tym, że atmosfera w firmie Bridgestone nie jest najlepsza związkowcy z „Solidarności” mówili już od dłuższego czasu. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, a rozmowy z pracodawcą nie przynosiły żadnych rezultatów.

Poniedziałek 13 lutego 2017
Fot. Monika Wantoła

Siódma edycja Turnieju pamięci Powstania Wielkopolskiego przeszła do historii.  Rozgrywki zorganizowało Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z ośrodkiem Kibice Razem-Lech Poznań. Patronat nad turniejem objęły NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska i Miasto Poznań.

Poniedziałek 13 lutego 2017

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016 poz. 2255) wprowadziła szereg zmian w prawie pracy. Należy do nich m.in. zmiana art. 97 Kodeksu pracy, w którym potwierdzono obowiązek niezwłocznego wydawania świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Jednocześnie wprowadzono wyjątek od tej zasady w sytuacji, kiedy strony mają zawrzeć kolejny stosunek pracy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania poprzedniego, chyba że pracownik zawnioskuje o wydanie świadectwa. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Poniedziałek 13 lutego 2017

Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej zasady zatrudniania pracowników przez agencje pracy tymczasowej. Jest to ogromny rynek - zbyt często - śmieciowego zatrudnienia. Mamy ponad 6 tys. APT zatrudniających ok. 800 tys. ludzi. Wielu otrzymuje zaniżone wynagrodzenie, jest zwalnianych niemal z dnia na dzień. Teraz pojawiła się szansa na zmiany, w dużej mierze za sprawą „Solidarności”.