Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Wtorek 12 listopada 2019

W wielkim smutku żegnamy naszego Kolegę Gawrocha, b. wieloletniego przewodniczącego pilskiej „Solidarność”, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska oraz członka Komisji Krajowej.

Wtorek 12 listopada 2019
fot. M. Żegliński

2 miliony pracowników narażonych jest na kontakt z substancjami zwiększającymi ryzyko raka i niepłodności.

Wtorek 12 listopada 2019

Od początku listopada weszło w życie porozumienie między Pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Operatorze Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., dotyczące zwiększenia kwoty jednostkowej za posiłek profilaktyczny.

Wtorek 12 listopada 2019

19 października z kościoła p.w. Kazimierza Królewicza we Wrześni wyruszyła pielgrzymka członków i sympatyków „Solidarności”, aby - jak to się dzieje od siedemnastu lat – przybyć do miejsc znaczonych męczeńską śmiercią ks. Jerzego Popiełuszki

Wtorek 12 listopada 2019

Inwestycja w młodzież to najlepsza inwestycja z możliwych - twierdzą uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność”.

11 Listopada – lekcje patriotyzmu
Wtorek 12 listopada 2019

Z okazji Święta Niepodległości, uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowują uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę wolności po 123 latach niewoli. Od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu organizowane są wieczornice, podczas których uczniowie prezentują autorski program artystyczny, będący połączeniem utworów muzycznych, poezji i narracji historyczno-literackiej. Tradycyjnie też, na te szczególne wydarzenia zapraszani są członkowie Związku Sybiraków i Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego.

Wtorek 12 listopada 2019

Tereny Stoczni Gdańskiej to nie tylko miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym, ale także ważny obszar miasta, który ma się rozwijać i stać się jedną z kluczowych dla mieszkańców wielofunkcyjnych dzielnic. Jednocześnie w ostatnich dniach Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłosił, że większa część stoczni ma być wpisana do rejestru, co będzie przygotowaniem do złożenia wniosku o wpisanie obiektu na listę UNESCO. W 2020 roku będzie to jedyny polski kandydat do tego prestiżowego wyróżnienia.

Wtorek 12 listopada 2019

– To co się dzieje na rynku pracy i zawirowania związane z systemem emerytalnym będą wymuszały szybkie działania i konstruktywną dyskusję na ten temat – mówił Jerzy Jaworski, zastępca przewodniczącego KK NSZZ Solidarność, podczas warsztatów dotyczących kwestii starszych pracowników.