Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 8 października 2018
Fot. bn

Naszym grupom zawodowym nie wystarczą już puste słowa. Oczekujemy konkretnych działań, których realizacja umożliwi wykonywanie naszej pracy na odpowiednim poziomie – mówią pracownicy instytucji zajmujących się wspieraniem rodzin i zapowiadają na 12 października ogólnopolską manifestację w Warszawie.

Poniedziałek 8 października 2018

- Wszystko zawdzięczam NSZZ „Solidarność", bo to ona umożliwia mi działania patriotyczne, historyczne i społeczne – podkreśla Karol Pabisiak, odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Poniedziałek 8 października 2018
fot. bn

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę podwyżkową dotyczącą pracowników służby zdrowia.

Nowelizowana ustawa obejmuje swoim działaniem pracowników zawodów „niemedycznych” m.in. rejestratorki, sekretarki medyczne, opiekunów medycznych, techników, salowych, bez których szpitale przestałby funkcjonować.

Poniedziałek 8 października 2018

Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł, że NSZZ „Solidarność” ma przeprosić Komitet Obrony Demokracji za stwierdzenie, że w szeregach KOD są m.in. byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i Wojskowych Służb Informacyjnych.

Poniedziałek 8 października 2018

- Minister Elżbieta Rafalska zgodziła się, by prace nad zmianą ustawy wykluczającą możliwość sztucznego przekształcania się placówek handlowych w punkty usług pocztowych nabrały tempa. Mamy nadzieję, że ustawa zostanie znowelizowana jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia – mówi Tygodnikowi Solidarność Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. Spotkanie poświęcone temu problemowi odbyło się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poniedziałek 8 października 2018

Już nie na cztery, ale na pięć lat wybierać będziemy władze samorządowe. Czyli do 2023 roku. A moment decydujący dla wielu kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmików nastąpi w niedzielę 21 października br. To bardzo ważna chwila dla rozwoju naszych „małych ojczyzn”, ponieważ  decyzje lokalne dotyczące spraw dla nas ważnych zapadają właśnie na poziomie gminy, powiatu czy województwa.

Poniedziałek 8 października 2018

Z prof. Waldemarem Handke, historykiem, zasłużonym działaczem ,,Solidarności”, autorem licznych publikacji dotyczących żołnierzy wyklętych rozmawia Anna Dolska

Poniedziałek 8 października 2018

Wydział Prawa i Administracji UAM zaprasza na Studia Podyplomowe Prawa Pracy.

Problematyka studiów obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu Pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz europejskiego prawa pracy i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zajęcia w ramach studiów prowadzą profesorowie Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego UAM oraz przedstawiciele praktyki prawniczej (Sądu Najwyższego, ubezpieczeń społecznych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy).