Solidarność Wielkopolska - „Godny wybór” w Grupie Kapitałowej Enea?
„Godny wybór” w Grupie Kapitałowej Enea?
Poniedziałek 11 września 2017

- Zasady kończenia aktywności zawodowej i przechodzenia na emeryturę muszą być akceptowane społeczne. Przywracając wiek emerytalny 60 i 65 lat i dając możliwość wyboru, realizujemy właśnie społeczny postulatmówił prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji kampanii społeczno-informacyjnej pt. „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. A jak to wygląda obecnie w GK Enea?

Jak zaznaczył prezydent, rośnie standard naszego życia, więc żyjemy dłużej. Oznacza to, że przynajmniej potencjalnie, możemy być dłużej aktywni zawodowo. Stąd idea, że powinien zostać wprowadzony przede wszystkim wybór, kiedy aktywność zawodową zakończyć. Głównym celem prezydenckiej kampanii jest uświadomienie obywatelom, że przejście na emeryturę to prawo, a nie obowiązek, a także podkreślenie braku zagrożeń w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

Wydawać by się mogło, że Zakładowe Prawo Pracy obowiązujące w Grupie Kapitałowej Enea sprzyja polityce Rządu. Przecież w załączniku nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy za każdy rok aktywności zawodowej odprawa emerytalna wzrasta o 10%. Nic bardziej mylnego. W tymże załączniku ten mechanizm działa tylko do trzech miesięcy od osiągnięcia wieku emerytalnego, a potem przysługuje odprawa przewidziana w odpowiednich przepisach Kodeksu pracy. Pracownik, chcący dłużej pracować traci wielokrotność odprawy przewidzianej w ZUZP, a więc zapis ten jest sprzeczny z polityką Rządu.

W tej sprawie wielokrotnie zwracaliśmy się do Strony Pracodawcy o wykreślenie tego przepisu z Zakładowego Prawa Pracy, lub zmianę jego zapisu np. na taki: „§ 7. Pracownikowi, z którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu w związku z jego przejściem na emeryturę po upływie trzech miesięcy od dnia osiągnięcia wieku 67 lat, przysługuje odprawa przewidziana w odpowiednich przepisach Kodeksu pracy.” Zawsze spotykaliśmy się z odmową. Ten przykład ilustruje „dobrą zmianę” w Grupie Kapitałowej Enea.

 

O co zatem ten bój?

Podstawą wymiaru emerytury Układowej jest 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce.

Załóżmy, że:

- średnie miesięczne wynagrodzenie w Spółce wynosi 6.500zł, wtedy podstawa wymiaru emerytury wynosi:

6.500zł * 70% = 4.550 zł,

- zarobek pracownika z ostatniego miesiąca przed odejściem na emeryturę wynosi 4.200 zł

Wówczas:

- Pracownik, który przepracował 40 lat, zgodnie z zapisami ZUZP, ma prawo do 600% podstawy (4.550zł x 600%) - czyli jego Układowa odprawa wyniesie 27.300zł

- natomiast odprawa Kodeksowa wyniesie jedynie 4.200zł.

 

Jak wygląda sytuacja prawna pracowników GK Enea i prawo do godnego wyboru jaki fundują nam pracodawcy?

Otóż jeżeli pracownicy będący:

  • kobietami urodzonymi pomiędzy lipcem 1956 a październikiem 1957,
  • mężczyznami urodzonymi pomiędzy lipcem 1951, a październikiem 1952,

nie złożą do dnia 1 października 2017 roku wypowiedzenia pracy, utracą prawo do odprawy Układowej przewidzianej w § 4 załącznika nr 1 do ZUZP.

Zgodnie z nową ustawą emerytalną wyżej wymieniona grupa pracowników po dniu 1 października 2017 roku przekroczy ustawowy wiek emerytalny, łącznie z trzymiesięcznym okresem i zgodnie z § 7 załącznika nr 1 do ZUZP będzie przysługiwała im odprawa wyłącznie w wysokości ich wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego przejście na emeryturę.

 

Dlaczego tylko ta grupa pracowników jest zagrożona?

Otóż kobiety urodzone między 1.04.1956 r. a 30.061956 r.. i mężczyźni urodzeni między 1.04.1951 r. a 30.06.1951 r., którzy do trzech miesięcy od sierpnia 2017 r. nie podejmą decyzji emerytalnej i zdecydują się dalej pracować dobrowolnie i świadomie rezygnują z odprawy Układowej. Natomiast kobiety urodzone po październiku 1957 r. i mężczyźni urodzeni po październiku 1952 r. będą objęci już tylko nową ustawą emerytalną (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat) i do trzech miesięcy po osiągnięciu tego wieku będą mogli skorzystać z odprawy Układowej.

Tabela na stronie:  solidarnosc-enea.pl/index.php/aktualnosci/godny-wybor-w-grupie-kapitalowej-enea/ ilustruje temat wieku emerytalnego według starych i nowych zasad. 

Źródło: solidarnosc-enea.pl