Solidarność Wielkopolska - „Optimum” dla związkowców
„Optimum” dla związkowców
Poniedziałek 22 października 2012

Rozmowa z Maciejem Dylewskim, Dyrektorem Zarządzającym Sprzedażą Zewnętrzną SKOK Ubezpieczeń
SKOK Ubezpieczenia, które obsługują ponad milion klientów indywidualnych, postanowiły rozszerzyć swoją ofertę o ubezpieczenia korporacyjne. Jak narodził się pomysł dotarcia do tego segmentu rynku?
Do tej pory SKOK Ubezpieczenia zabezpieczały życie, zdrowie i majątek członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Firma jednak na tyle okrzepła i dojrzała, że zarząd SKOK Ubezpieczeń postanowił wyjść z ofertą ubezpieczeniową na rynek zewnętrzny.

Na terenie całego kraju rozwijamy sprzedaż oferty dedykowanej firmom. Zawiera ona prosty w konstrukcji i przejrzysty pakiet ubezpieczeń dla przedsiębiorstw związanych z ochroną życia, zdrowia i majątku. Niewątpliwie naszą mocną stroną jest profesjonalny zespół sprzedaży  – pozyskaliśmy z rynku ekspertów z dużym doświadczeniem w zakresie sprzedaży korporacyjnej, a także współpraca z profesjonalnymi brokerami i multiagencjami. Innymi słowy: stawiamy na wielokanałowy sposób dotarcia do klientów, który już przynosi pierwsze efekty. Za pośrednictwem brokerów pozyskaliśmy pierwsze ubezpieczenia majątkowe i życiowe.
Na pozyskaniu jakich klientów korporacyjnych szczególnie zależy firmie?
Naturalną konsekwencją otwarcia na rynek zewnętrzny było rozpoczęcie współpracy z klientami, którzy są nam szczególnie bliscy ze względu na fakt, że reprezentują podobne wartości i normy działania. Warto pamiętać, że nasza firma jest częścią grupy SKOK, zbudowanej wyłącznie na polskim kapitale, zrodzonej ze struktur NSZZ „Solidarność” i wspierającej rodzime przedsięwzięcia.  Stąd nawiązanie i kontynuacja współpracy  z organizacjami związkowymi z różnych regionów Polski. To dla nas bardzo ważni partnerzy, tym bardziej że ze związkami zawodowymi współpracujemy również na innych polach, między innymi wspierając ważne dla obu stron przedsięwzięcia. Warto również wspomnieć, że ubezpieczenia to taki obszar, gdzie warto polegać na sprawdzonym partnerze, a ufam, że właśnie takim partnerem jesteśmy dla organizacji związkowych.

Z jaką ofertą chcecie dotrzeć do przedstawicieli organizacji związkowych?
Specjalnie dla struktur NSZZ „Solidarność” przygotowaliśmy ubezpieczenie „Optimum Związkowiec”. Bazując na ofercie modelowej, można go zaadaptować do potrzeb poszczególnych organizacji zakładowych zgodnie z ich oczekiwaniami.  Oczywiście, jesteśmy otwarci na sugestie ze strony przedstawicieli związków zawodowych, również dotyczące innych, potencjalnych produktów, które możemy im zaproponować.
Na czym polega to ubezpieczenie i jakie korzyści płyną z posiadania takiej polisy?
Ubezpieczenie „Optimum Związkowiec” chroni życie i zdrowie członka związku oraz jego rodziny. Ma charakter grupowego ubezpieczenia na życie, gdzie ubezpieczającym może być  - i najczęściej jest – struktura związkowa. W wyniku owocnych negocjacji oraz zaangażowania przewodniczącego dolnośląskiego Regionu NSZZ „Solidarność” Kazimierza Kimso od początku października ochroną objęte będą dwie organizacje zakładowe z Dolnego Śląska. Nawiązaliśmy również współpracę z pozostałymi regionami NSZZ „Solidarność”, negocjujemy warunki ubezpieczenia dla poszczególnych organizacji zakładowych.  Produkt, poza atrakcyjnymi warunkami ochrony, posiada dodatkowe korzyści. Osobie, która przystąpi do „Optimum Związkowiec” oferujemy atrakcyjne zniżki na ubezpieczenia mieszkań oraz  ubezpieczenia podróżne. Dodatkowo, w niedługim czasie będziemy mogli przedstawić propozycję biura Ecco Holiday na zakup wycieczek po promocyjnych cenach. Nasza oferta od jesieni zostanie poszerzona o grupowe ubezpieczenie zdrowotne, które również będziemy chcieli zaprezentować organizacjom związkowym. Warto pamiętać, że zakup polisy to nie tylko „sucha” transakcja, ale również możliwość skorzystania z doradztwa naszych ekspertów ubezpieczeniowych.