Solidarność Wielkopolska - „S” w Hildingu się wybrała
„S” w Hildingu się wybrała
Poniedziałek 27 października 2014

6 października przez cały dzień trwały wybory Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Hilding Anders Polska. Przewodniczącą została Ewa Bartsch, a jej zastępcami Magdalena Rojtek i Marcin Buksakowski (z prawej). Tego samego dnia dokonano wyboru społecznego inspektora pracy. Został nim Jarosław Rembała ( z lewej).