Solidarność Wielkopolska - „Solidarni mocni wiarą w Syna Bożego”
„Solidarni mocni wiarą w Syna Bożego”
Poniedziałek 8 września 2014

Zapraszam wszystkich ludzi pracy i ich rodziny na XXXII Pielgrzymkę do tronu Królowej Polski na Jasną Górę. Świat Pracy zjednoczony przed tronem Królowej Polski złoży dziękczynienie za kanonizację Świętego Jana Pawła II - pracownika fabryki Solwaj, kapłana, biskupa, kardynała i papieża, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. 

Staniemy zjednoczeni Ewangelią, by zaświadczyć, że nie ma integralnego rozwoju Ojczyzny bez poszanowania Bożych przykazań. W imię prawdy i sprawiedliwości chcemy  modlitewnie  zamanifestować, że prywatne interesy oligarchii koalicyjnej nie mogą wytyczać drogi rozwoju gospodarczego i kulturowego narodu.

W imię odpowiedzialności przed Bogiem i historią prosić będziemy, by podstępne ideologie i agresywne treści rodzimych mediów nie raniły ducha narodu wierzącego, ale zwróciły swe ostrze przeciw złu i grzechowi. Obrona młodego pokolenia przed złem należy do fundamentalnych obowiązków rodziców, szkoły, samorządów, instytucji państwowych i środków opiniotwórczych. Służba Ojczyźnie w obecnym czasie wymaga tego od nas wszystkich.

Przyniesiemy prośbę o chleb powszedni i błaganie, by chlebem powszednim stał się dialog między rodakami, a nie przekrzykiwanie osób walczących o kość władzy. 

Zapraszam do Częstochowy wszystkich ludzi pracy, wierzących i dystansujących się od przekonań religijnych, ludzi z różnych central związkowych. Polecajmy trudne dziś naszej Ojczyzny.

 

Z wyrazami czci i poważania

Kazimierz Ryczan - biskup kielecki
Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy


Program pielgrzymki

Sobota, 20 września 2014 r.

godz. 19.00 – Msza św. na szczycie Jasnej Góry,

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu, 

godz. 21.45 – Droga Krzyżowa na Wałach.

 

Niedziela, 21 września 2014 r.

godz. 00.00 – Msza św. koncelebrowana w Bazylice,

godz. 1.00-4.30czuwanie modlitewne w Kaplicy Cudownego Obrazu,

godz. 9.15Modlitwa różańcowa ze szczytu Jasnej Góry,

godz. 10.00 – koncert chóru „Boże Echo”,

godz. 10.40 – wystąpienie Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,

godz. 11.00 – uroczysta Msza św. – przewodniczy i homilię wygłosi ks. abp Edward Ozorowski Metropolita Białostocki.