Solidarność Wielkopolska - „Solidarność” będzie walczyć o prawa ukraińskich kierowców!
„Solidarność” będzie walczyć o prawa ukraińskich kierowców!
Poniedziałek 16 marca 2020

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” przygotowuje się do wzmocnienia działań związanych z szeroką obecnością obywateli państw trzecich na rynku transportowym.

– Obywatele państw trzecich, w tym obywatele Ukrainy, muszą mieć zagwarantowane godne warunki pracy, w tym prawo do przerw w prowadzeniu pojazdu zapewniających wszystkim bezpieczeństwo na drogach – komentuje Tadeusz Kucharski, przewodniczący sekcji.
W dniach 20 i 21 lutego w Wiedniu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach międzynarodowego projektu Transfair. Liderem projektu jest austriacka Forba, a NSZZ „Solidarność” jednym z partnerów. Podczas spotkania ustalono, że strona polska wraz z niemieckim partnerem, którym jest Faire Mobilität, przygotuje opracowanie dotyczące płacy minimalnej dla kierowców transportu międzynarodowego w Polsce i w Niemczech. Zostanie  również przygotowany raport o udziale obywateli państw trzecich (państw pozaunijnych) na polskim i niemieckim rynku transportowym. Drugie zadanie jest o tyle trudne, że w najbliższym czasie Niemcy zmienią przepisy dotyczące dostępu do swojego rynku pracy dla obywateli państw pozaunijnych, co może mieć znaczenie także dla branży transportowej. Ponadto we wrześniu zostanie przeprowadzona kampania informacyjna dla kierowców z państw trzecich o ich prawach z zakresu polskiej umowy o pracę, zasad wynagradzania czy czasu pracy.  
Następne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w Warszawie w maju 2020 r.

www.solidarnosc.org.pl