Solidarność Wielkopolska - „Solidarność” w Raben Transport
„Solidarność” w Raben Transport
Poniedziałek 14 grudnia 2015

Po blisko czterech i pół miesiącach (od kwietnia do połowy września) „Solidarność” w Raben Transport podpisała porozumienie w sprawie uproszczenia systemu wynagradzania dla grupy zawodowej kierowców (najliczniejszej grupy zawodowej zrzeszonej w Związku).

Od poprzedniej zmiany minęły blisko 3 lata i koniecznym stało się dostosowanie systemu wynagradzania do zmieniających się warunków w branży transportu drogowego. W naszej firmie również obserwujemy migrację kierowców, w tym także rezygnację z pracy w Raben Transport na rzecz pracodawców niemieckich, gdzie w  zależności od umiejętności posługiwania się językiem niemieckim można znaleźć lepszą ofertę pracy niż w Polsce.

Dlatego też z inicjatywy zakładowej „Solidarności” podjęliśmy rozmowy z pracodawcą w celu: podwyższenia wynagrodzenia podstawowego, uproszczenia naliczania delegacji oraz premii regulaminowej. Przyjęliśmy założenia, które według Komisji Zakładowej będą najkorzystniejsze i rozpoczęliśmy rozmowy.

W toku negocjacji okazało się, że nie wszystko może zostać zrealizowane od razu lub w formie, która odpowiadała założeniom zakładowej ,,Solidarności”, np. konieczność zawieszenia rozmów o podwyższeniu wynagrodzenia podstawowego na bliżej nie określony czas. Obawialiśmy się, że przy wyrównywaniu stawek pewna grupa kierowców – wykonująca wytyczone stałe trasy - może być stratna, ryzyko jednak podjęliśmy.

Ostatecznie stanęło na uproszczeniu systemu naliczania kosztów podróży służbowych (diety i ryczałty za nocleg) – ustanawiając stałą stawkę, w przeciwieństwie do starego systemu malejącego - oraz przyjęciu - jednej stawki bazowej za podstawę naliczania premii (nadal jest ona uzależniona od zużycia paliwa, przestrzegania przepisów czasu pracy, dbałości o sprzęt i obieg dokumentów etc…).

Porozumienie zostało podpisane 17 września br. W listopadzie potwierdziło się, że nowy system jest lepszy od poprzedniego w wielu dziedzinach, m.in. kierowcom jest łatwiej obliczyć należne wynagrodzenie oraz lepiej przedstawić ten system kandydatom na kierowców, świadczenia z tytułu podróży służbowej uległy w wielu przypadkach podwyższeniu,  pracodawca skorzystał na uproszczeniu procedur i czasochłonnym procesie naliczania oraz  na zmniejszeniu błędów przy naliczaniu należności. Jednocześnie okazało się, że obecny system jest korzystniejszy dla wielu kierowców.

Oprócz negocjacji związanych z wynagradzaniem pojawiły się także aspekty pozapłacowe, takie jak dołożenie większych starań, aby kierowcy spędzali weekendy w domach i zapewnienie lepszego środka transportu dowozu kierowców do zaparkowanych aut poza bazą został zakupiony mikrobus.

Biorąc wszystko pod uwagę, jesteśmy optymistycznie nastawieni do przyszłych rozmów z pracodawcą.

 

Tomasz Michalak, Przewodniczący Komisji Zakładowej