Solidarność Wielkopolska - „Solidarność” wywalczyła podwyżki w Volkswagenie
„Solidarność” wywalczyła podwyżki w Volkswagenie
Poniedziałek 11 grudnia 2017

Negocjacje płacowe między Volkswagen Poznań i Związkiem Zawodowym „Solidarność” zakończyły się pomyślnie. Zawarte porozumienie obejmuje, oprócz podwyżek, również premie, bonus jubileuszowy oraz realizację większości z 11 postulatów wysuniętych przez związek zawodowy.

- Po 3 miesiącach negocjacji udało nam się zawrzeć porozumienie w zakresie warunków płacowych w Volkswagen Poznań, które z naszej strony jest możliwe do zaakceptowania pod względem ekonomicznym i bezpieczne w dłuższym okresie planowania - podkreśla Jens Ocksen, prezes Zarządu Volkswagen Poznań.

- To nie są co prawda pierwsze negocjacje płacowe w Volkswagen Poznań. Tym razem jednak były trudniejsze. Naszym celem było znalezienie takich wspólnych rozwiązań, które wszystkim pracownikom dadzą motywację do dalszej pracy. Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się zakończyć je porozumieniem i w terminie – mówi Jolanta Musielak, członek Zarządu Volkswagen Poznań.

- W sierpniu wystosowaliśmy 11 postulatów, o które walczyliśmy do samego końca. Mamy poczucie, że rezultat tych negocjacji to przede wszystkim uznanie dla naszych pracowników i ich ciężkiej pracy. Solidarność to Związek odpowiedzialny, który porozumienia zawiera przy stole negocjacyjnym, a nie na ulicy – podkreśla Piotr Olbryś, przewodniczący NSZZ Solidarność w Volkswagen Poznań.

Główne ustalenia zawartego porozumienia:

W wyniku negocjacji pracownicy w VW Poznań otrzymają podwyżkę płacy zasadniczej o ponad 1000 zł. Podwyżka ta zostanie wprowadzona etapami od stycznia 2018, a końcowa wartość będzie osiągnięta po 25 miesiącach.

Nowa premia indywidualna wzrasta o 60 procent, do 200 złotych miesięcznie. Dodatkowo utrzymano także bonus wakacyjny i bonus świąteczny.

Z okazji jubileuszu 25lecia Volkswagen Poznań, przyznano także specjalny bonus w wysokości 6500 złotych dla wszystkich pracowników, z co najmniej rocznym stażem.

Volkswagen Poznań jest największym pracodawcą w regionie i jednym z największych w kraju. W czterech zakładach w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni zatrudnia ponad 10 tysięcy pracowników. Przez prawie 25 lat w zakładach powstało blisko trzy miliony pojazdów, które ze stolicy Wielkopolski trafiają do odbiorców na całym świecie. O relacjach z pracownikami i kulturze pracy najlepiej świadczą nagrody i wyróżnienia, przyznawane firmie przez niezależne organizacje. W 2016 roku Volkswagen Poznań po raz drugi otrzymał tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.