Solidarność Wielkopolska - „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej”
„Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej”
Wtorek 16 lutego 2021

Ukazał się pierwszy numer rocznika „Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej”. Jest to pierwsze czasopismo poświęcone przede wszystkim historii NSZZ „Solidarność”, wypełniające lukę w poznaniu przeszłości Związku w Wielkopolsce.

Impulsem do podjęcia badań dotyczących tej tematyki była przypadająca, w 2020 roku, czterdziesta rocznica powstania „Solidarności”, pierwszego nie tylko w Polsce, ale całym bloku sowieckim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Organizacji, która była związkiem zawodowym, lecz także olbrzymim ruchem społecznym. Zatem to najwyższy czas, aby utrwalić historię Związku, zapisaną losami i działaniem konkretnych ludzi, którzy wówczas odważyli się jawnie rzucić wyzwanie systemowi komunistycznemu.

Kolejne numery „Zeszytów” mają przypomnieć i uhonorować tych, którzy aktywnie włączyli się w organizację Związku, tworząc komitety założycielskie, komisje zakładowe, koła - którzy wchodzili w skład komisji rewizyjnych, byli delegatami na zakładowe, regionalne czy krajowe zebrania i zjazdy. Wielu z nich, jak się okazało, nosiło przysłowiową buławę w teczce, z którą chodzili przez lata do pracy. Nagle stawali się przewodniczącymi, przywódcami, którzy mają wpływ na wiele spraw, ale i odpowiadają przed tymi, którzy ich wybrali.
Pomimo upływu tylu lat od tamtych wydarzeń nie opracowano dotychczas wielu wątków z historii Związku w Wielkopolsce. Wiele lat zmarnowaliśmy, a to przez fałszywe przekonanie, że nie należy się chwalić, że to „styropian”, że to niepotrzebne kombatanctwo. Tymczasem spora grupa założycieli, działaczy już odeszła, większość pozostałych, aktywnych w tamtym okresie związkowców, znajduje się na zasłużonych emeryturach lub rentach. Ci zaś, którzy jeszcze pozostali, już szykują się do odejścia z pracy zawodowej. Dlatego tak ważne są świadectwa ówczesnych działaczy i szeregowych członków. Bez wspominania pamięć niknie i wietrzeje. Dlatego na łanach rocznika ukazał się Apel:

„Proces przywracania pamięci o pierwszym okresie w historii NSZZ „Solidarność” chcemy upowszechnić i przyspieszyć. Dlatego tak ważne jest dotarcie do ludzi, którzy mogą podzielić się wiedzą o przeszłości swojej organizacji zakładowej. Tak więc prosimy o kontakt wszystkich tych, którzy mają informacje o interesujących nas sprawach i ludziach oraz o podawanie wskazówek pozwalających na dotarcie do takich osób.[..]”

Wydawcą „Zeszytów Historycznych Solidarności Wielkopolskiej” jest Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, a pierwszy numer powstał we współpracy z poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.  (am)

*****

Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego prezentacja wydawnictwa odbyła w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność. Wzięli w niej udział: dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr. hab. Rafał Reczek, przewodniczący wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange, redaktor naczelny „Zeszytów Historycznych Solidarności Wielkopolskiej” Arkadiusz Małyszka, Barbara Napieralska i Przemysław Zwiernik z zespołu redakcyjnego wydawnictwa. Relację z tego wydarzenia można obejrzeć na stronie: www.facebook.com

 

*****

„Zeszyty Historyczne Solidarności Wielkopolskiej” można zakupić w cenie 15 zł w Dziale Organizacyjnym ZR w Poznaniu (ul. Metalowa 7, piętro I, pok. 15) u Katarzyny Brząkowskiej, tel. 61 853-08-60 w. 19, kom. 606 298 127.

*****

Arkadiusz Małyszka, redaktor naczelny „Zeszytów Historycznych Wielkopolskiej Solidarności”:

Na niemal 400 stronach pierwszego numeru zaprezentowane zostały dokumenty, archiwalia i sylwetki ludzi tworzących historyczny ruch w regionie.

Będziemy się starali pokazać specyfikę Wielkopolski, a także, w miarę możliwości, docierać do wielu szczegółów, o których znane powiedzenie mówi, że jest tam diabeł ukryty. Horyzont czasowy naszego rocznika w najbliższych numerach, to lata 1980-1990. Autorami są i będą m.in. historycy, socjologowie, regionaliści, członkowie związku

Pomimo upływu tylu lat od tamtych wydarzeń nie opracowano dotychczas wielu wątków z historii związku w naszym regionie. Wiele lat zmarnowaliśmy, w tym czasie spora grupa założycieli, działaczy już odeszła. większość pozostałych, aktywnych w tamtym okresie związkowców, znajduje się na zasłużonych emeryturach lub rentach, a ci, co jeszcze pozostali już szykują się do odejścia z pracy zawodowej. Dlatego tak ważne są świadectwa ówczesnych działaczy i szeregowych członków.

W „Zeszytach…” znaleźć będzie można teksty o charakterze naukowym, popularnonaukowym, publicystycznym, wspomnieniowym, pochodzące z wydawnictw zwartych, książek będących plonem konferencji i sympozjów naukowych oraz czasopism.