Solidarność Wielkopolska - 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Poniedziałek 9 grudnia 2019

10. grudnia 1948 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, najważniejszy dokument dotyczący praw człowieka i pierwszy tego rodzaju przyjęty przez społeczność międzynarodową. Na pamiątkę tego wydarzenia 10 grudnia jest obchodzony na całym świecie jako Dzień Praw Człowieka.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka składa się z Preambuły i 30 artykułów. Została sporządzona przez przedstawicieli wszystkich regionów świata w oparciu o wszelkie systemy prawne. Deklaracja stanowi fundamentalny kanon praw przysługujących wszystkim ludziom bez względu na różnice „rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice” (art. 2). Deklaracja zawiera szeroki zakres podstawowych praw człowieka i wolności do których wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni na całym świecie są uprawnieni. Mimo że Deklaracja była kamieniem węgielnym w dziedzinie praw człowieka, to nadal każdego dnia prawa te są łamane na całym świecie.

W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka zachęcamy wszystkich członków i osoby, którym prawa człowieka nie są obojętne do przyłączenia się do akcji Amnesty International – Maraton Pisania Listów 2019.

W 2018 r. w 854 miejscach w całym kraju Polacy napisali 308 974 listów! Maraton powstał w Polsce w 2001 roku i urósł do rangi największego na świecie wydarzenia w obronie praw człowieka - w 2018 roku podjęto ponad 5,9 mln akcji na całym świecie.