Solidarność Wielkopolska - 12 zł plus…
12 zł plus…
Poniedziałek 11 kwietnia 2016

Rada Dialogu Społecznego obradująca 7 kwietnia br. w Warszawie przyjęła uchwałę w sprawie projektu ustawy o  wynagrodzeniu za pracę

Związki zawodowe i pracodawcy uzgodnili, że minimalne wynagrodzenie obowiązujące od 1 styczna 2017 r. wyniesie 12 zł za godzinę, ale dodatkowo zostanie zwaloryzowane wskaźnikiem  wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w 2016 r. na rok następny, tj. rok 2017.

W praktyce oznacza to, że płaca minimalna będzie wyższa od przyszłego roku o więcej niż proponowane przez rząd 12 zł za godzinę. Jaka to będzie konkretnie wielkość zostanie uzgodnione w trakcie prac nad założeniami do przyszłorocznego budżetu.

W porozumieniu partnerów znalazł się również zapis o wyłączeniu z wynagrodzenia dodatku za pracę w porze nocnej. 

Jak podkreślił zastępca przewodniczącego KK Henryk Nakonieczny, wypracowanie konsensusu w sprawie płacy minimalnej jest prawdziwym sukcesem. Zbudowanie kompromisu w tak ważnej kwestii otwiera nowe możliwości dialogu społecznego. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed podkreślił, że jeśli jest uzgodnienie między pracodawcami i związkowcami, to resort, który projekt przygotował, ten kompromis akceptuje.