Solidarność Wielkopolska - 13 grudnia
13 grudnia
Poniedziałek 10 grudnia 2012

Zbliża się 31.  rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, który był zamachem na demokratyczne przemiany zapoczątkowane szesnaście miesięcy wcześniej powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

13 grudnia 1981 r. – wbrew obowiązującej Konstytucji - władzę w Polsce przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na której czele stanął gen. Wojciech Jaruzelski. Na długie lata Polska stała się państwem policyjnym. 

Zdelegalizowano wszelkie  formy niezależnej od władzy aktywności społecznej. Polska i Polacy pozbawieni zostali możliwości normalnego, harmonijnego rozwoju i budowy dobrobytu osobistego i swojej Ojczyzny. Tysiące działaczy „Solidarności” oraz innych ugrupowań opozycyjnych znalazło się w więzieniach i obozach internowania, dziesiątki osób straciło życie.  Prześladowania i represje dotknęły również młodzież szkolną i studentów.

Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń i oddania hołdu Ofiarom stanu wojennego Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” i Prezydent Miasta Poznania zapraszają mieszkańców naszego miasta i regionu:

12 grudnia o godz. 23.00 – w kościele Ojców Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła odbędzie się koncert Requiem d-moll op. 48  Gabriela Fauré w wykonaniu solistów Chóru Kameralnego i Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu; 

13 grudnia o godz. 17.00 w kościele oo. Dominikanów odprawiona będzie Msza św., po której zostaną złożone kwiaty przy tablicy poświęconej pięciu śmiertelnym poznańskim Ofiarom stanu wojennego znajdującej się w krużgankach klasztoru. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą pod pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 r., gdzie zostaną złożone kwiaty. Ok. godz. 18.45 studenci z Niezależnego Zrzeszenia Studentów ułożą ze zniczy napis „13 grudnia – pamiętamy”.