Solidarność Wielkopolska - 13 zł… i nie kombinuj
13 zł… i nie kombinuj
Poniedziałek 27 lutego 2017

 

Jeśli wynagrodzenie będzie niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie

www.tysol.pl/formularz,

 

który zostanie przekazany właściwemu oddziałowi PIP z informacją o nieprawidłowościach. Ten na podstawie zgłoszenia dokona kontroli. Jeśli inspektor PIP w ramach kontroli potwierdzi zarzuty, może nałożyć mandat lub skierować wniosek do sądu. W skrajnych przypadkach grzywna może wynieść nawet do 30 tys. zł. 

– Minimalna stawka godzinowa to wielki sukces „Solidarności” – mówi Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "S". - Jest realizacją jednego z punktów naszej umowy programowej z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą. Dzisiaj czas na praktyczną realizację tego postulatu.

Administratorem danych jest Komisja Krajowa, która zapewnia zgłaszającym anonimowość, oraz że wszystkie informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wyłącznie na potrzeby akcji „13 zł... i nie kombinuj!”.