Solidarność Wielkopolska - 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Poniedziałek 5 grudnia 2016

Chociaż stan wojenny ogłoszono w Polsce 13 grudnia 1981 r., zamysł jego wprowadzenia pojawił się już podczas lipcowych strajków 1980 r.

Kalendarium stanu wojennego można znaleźć na stronie

solidarnosc.poznan.pl/aktualnosci/2-uncategorised/1269-stan-wojenny-kalendarium.html

Prawo stanu wojennego stanowiły dekrety. Za ich nieprzestrzeganie groziły drakońskie sankcje do kary śmierci włącznie. Wprowadzono godzinę milicyjną od 22.00 do 6.00, odebrano swobody obywatelskie, w tym prawo zrzeszania się i wolność słowa. 13 grudnia odcięto Polaków od informacji, zawieszono wydawanie prasy oraz nadawanie programów radiowych i telewizyjnych. Ukazywały się jedynie dwa dzienniki ogólnopolskie „Trybuna Ludu” i „Żołnierz Wolności” oraz 16 terenowych dzienników partyjnych redagowanych przez „wytypowane zespoły gazet partyjnych”, telewizja i radio zostały zmilitaryzowane, a dziennikarzy i innych pracowników mediów poddano weryfikacji. Rozpowszechnianie informacji bez zgody władz wojennych groziło karą od roku do 10 lat więzienia.

Tysiące osób znalazło się w więzieniach lub obozach internowania. Z ujawnianych dokumentów jednoznacznie wynika, że rozprawa z niepokornym społeczeństwem planowana była od początku protestów robotniczych w 1980 r.

Program obchodów:

Poznań

8 grudnia

godz. 18.00 - Dyskusja nad książką „Solidarność 1980–1981 w kraju i w Wielkopolsce. Szkice do portretu”

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, plac Wolności 19, sala 1, wstęp wolny.

Szczegóły na stronie: poznan.ipn.gov.pl

11 grudnia

5. Turniej Piłkarski w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Szczegóły na stronie: solidarnosc.poznan.pl

13 grudnia

godz. 12.00 - Złożenie kwiatów: Pomnik bł. ks. Popiełuszki, Tablica W. Cieślewicza, Głaz Piotra Majchrzaka, Głaz o. Honoriusza.

godz. 17.00 - Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego, kościół oo. Dominikanów. Po Mszy św. złożenie kwiatów w krużgankach klasztoru pod tablicą Ofiar stanu wojennego.

godz. 18.00 - Uroczystości pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.

 

16 grudnia

Gra miejska „Nielegalny eter. Radio >>Solidarność<

Szczegóły na stronie poznan.ipn.gov.pl

 

Piła

1 - 13 grudnia

Maraton Pisania Listów - Amnesty International /akcja przeprowadzona zostanie we wszystkich szkołach powiatu pilskiego oraz w klubie muzycznym Scena/.

7 grudnia

godz. 12.00 - otwarcie dla dziennikarzy oraz grona pedagogicznego wystawy pt.:  NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990, przygotowana przez poznańskie Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN, /wystawa przygotowana specjalnie z myślą o młodzieży uczącej się, aby w atrakcyjny sposób przeprowadzić lekcje historii współczesnej Polski/.

12 grudnia

godz. 18.00 - Wernisaż wystawy - NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990, przygotowana przez poznańskie Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN.

 

Wystawa będzie czynna od 7 do 19 grudnia 2016, wstęp wolny. Więcej informacji: Stowarzyszenie EFFATA, tel. 601 970 679, e-mail: effata@wp.pl

Rozstrzygnięcie konkursu /wręczenie nagród/ pt.: Śladami STANU WOJENNEGO, 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Konkurs na pracę pisemną i grafikę /malarstwo, rysunek, fotografia/.

13 grudnia

godz. 12.00 - składanie wiązanek kwiatów przy pamiątkowej tablicy na Rondzie Solidarności, spotkanie przy kawie i ciastku w siedzibie Oddziału.

godz. 19.30 - ogólnopolska akcja - Zapal Światło Wolności, przy pomniku Solidarności w Pile /rondo Solidarności/.

16 grudnia

godz. 18.30 - Msza św. w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile, ul. Świętego Jana Bosko 1.

godz. 19.00 - Koncert Andrzeja Kołakowskiego (po Mszy św.).

 

Leszno

13 grudnia

godz. 17.00 - Msza św. w intencji Ofiar stanu wojennego oraz członków NSZZ „Solidarność”, kościół pw. św. Jana Chrzciciela.

godz. 18.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Ludziom Solidarności na skwerze im. Anny Walentynowicz przy Rondzie Solidarności.

godz. 18.30 - Koncert Andrzeja Kołakowskiego, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka – Galeria Lochy.

Po koncercie ok. godz. 20.00 - prezentacja książki pt.: „Pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność w Lesznie. Stanisław Chojecki (1926-2015).

Jarocin

13 grudnia

godz. 12.30 - okolicznościowy program artystyczny w kościele pw. św. Marcina

godz. 13.00 - Msza św. w intencji Ofiar stanu wojennego.

godz. 14.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Solidarności.