Solidarność Wielkopolska - Aktualności

Poniedziałek 23 września 2019

16 września br. obradowało Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza św. odprawiona w kościele p.w. św. Rocha.

Obrady odbywały się w auli Politechniki Poznańskiej. Gośćmi WZD byli Okręgowy Inspektor Pracy Stanisława Ziółkowska, szef Regionu Wielkopolska Płd. Bernard Niemiec, b. przewodniczący ZR Wielkopolska Janusz Pałubicki oraz ks. kan. Tadeusz Magas.

Poniedziałek 23 września 2019

Stała presja i partnerski dialog dwustronny „Solidarności” i rządu przynosi coraz lepsze efekty. Niektóre ze spraw, które były przedmiotem negocjacji i zakończyły się pozytywnym rozwiązaniem, zostały zaprezentowane podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Poniedziałek 23 września 2019
fot. M. Lewandowski

Półtora tysiąca liderów Czesko-Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych spotkało się w praskim „Forum Karlin” na mitingu manifestacyjnym w ramach kampanii „Dobra Praca”. Lider CMKOS Jesev Stredula kilkukrotnie przywoływał osiągnięcia polskich związków zawodowych.

Poniedziałek 23 września 2019
fot. P. Glanert

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała list intencyjny z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawie współpracy. Będzie ona dotyczyć ochrony i rozwoju terenów Stoczni Gdańskiej oraz dalszych działań mających na celu „wpisanie tego dobra na listę światowego dziedzictwa UNESCO”.

Poniedziałek 23 września 2019

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek zgłoszony przez osobę ubiegającą się o to świadczenie. Wniosek ten powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Poniedziałek 23 września 2019

Jolanta Hajdasz, autorka filmów dokumentalnych o Żołnierzu Niezłomnym Kościoła oraz ks. Tadeusz Magas zapraszają na Mszę św. w intencji wszczęcia procesu beatyfikacyjnego abpa Antoniego Baraniaka, która zostanie odprawiona 25 września 2019 r, o godz. 18.00 w kościele p.w. św. Anny w Poznaniu, ul. Limanowskiego 13,.

Poniedziałek 23 września 2019

W piątek 20 września Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł upamiętniającą 90. rocznicę urodzin działaczki antykomunistycznej Anny Walentynowicz. Monetę w cenie 130 zł można kupić w oddziałach okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

Poniedziałek 23 września 2019

„Tygodnik Solidarność” zaprasza do skorzystania ze specjalnej promocji, dzięki której będzie można zaprenumerować gazetę już za 50 gr netto za jedno wydanie, czyli 31,99 zł brutto w prenumeracie 12-miesięcznej.