Solidarność Wielkopolska - 36 lat temu komuniści wprowadzili stan wojenny
36 lat temu komuniści wprowadzili stan wojenny
Czwartek 28 grudnia 2017

W południe 13 grudnia przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności” Jarosław Lange, wicewojewoda wielkopolski Marzena Maląg oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich złożyli kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki oraz tablicami poświęconymi pamięci Wojciecha Cieślewicza, Piotra Majchrzaka i ojca Honoriusza.

Główne uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele oo. Dominikanów, który w okresie stanu wojennego był schronieniem dla prześladowanych działaczy opozycji i ich rodzin. Liturgii przewodniczył oraz homilię wygłosił reprezentujący metropolitę poznańskiego ks. kanonik Leonard Poloch.

Po Mszy św. złożono kwiaty przed tablicą znajdującą się w krużgankach klasztoru, na której widnieją nazwiska poległych w czasie stanu wojennego w Poznaniu: Wojciecha Cieślewicza, Piotra Majchrzaka, o. Honoriusza, Jana Ziółkowskiego i Jerzego Karwackiego. Następnie zebrani, w asyście licznych pocztów sztandarowych, przeszli pod pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Jarosław Lange, przywołując nazwiska osób, które straciły życie w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz przypominając tysiące więzionych, prześladowanych i szykanowanych stwierdził, że to jest ofiara i cena za to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce.

- Niezwykle bolesną refleksją jest to, że osoby, które zabijały, mordowały, więziły, internowały, wyrzucały ludzi z pracy, z uczelni nie były z obcych państw, to byli Polacy. Nasi rodacy – mówił J. Lange.

Podkreślił: - Bez względu na to, kim dzisiaj jesteśmy, jakie pełnimy funkcje społeczne, bez względu na poglądy polityczne ponosimy ogromną odpowiedzialność za budowanie wolnej Polski. I to budowanie musi być oparte na prawdzie oraz na poszanowaniu drugiego człowieka. To jest zadanie dla każdego z nas.

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Jarocin – spektakl Ulicznego Teatru Ognia

W kościele p.w. św. Marcina została odprawiona Msza św. w intencji Ofiar stanu wojennego. Słowo duszpasterskie skierował do wiernych ksiądz prałat Dariusz Matusiak. Po Mszy św. złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem „Solidarności”.

Zebrani na jarocińskim rynku wysłuchali wystąpień Sławomiry Jakrzewskiej, przewodniczącej terenowego oddziału Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, oraz burmistrza miasta Adama Pawlickiego. Rocznicowe obchody zakończył brawurowo wykonany spektakl Ulicznego Teatru Ognia „Anthony Street” prowadzonego przez o. Cordiana Szwarca.

Piła – spotkanie z Andrzejem i Joanną Gwiazdami

Obchody rozpoczęto 13 grudnia od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy pod pamiątkową tablicą na Rondzie Solidarności. 14 grudnia w asyście pocztów sztandarowych kapelan pilskiej „Solidarności” ks. Jarosław Wąsowicz odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego. W trakcie liturgii została pobłogosławiona figura  Patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki, która będzie miała swoje stałe miejsce w siedzibie Oddziału. Wieczorem w wypełnionej po brzegi sali BWA odbyło się spotkanie z Joanną i Andrzejem Gwiazdami, po spotkaniu szanowni goście otworzyli wystawę fotografii Marka Lapisa pt. „Biało- czerwona”.

Leszno – przypomnienie sylwetek represjonowanych i ich oprawców

Delegacje władz miasta i regionu oraz przedstawiciele organizacji zakładowych złożyli wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem Ludziom Solidarności na Skwerze im. Anny Walentynowicz przy Rondzie Solidarności. Głos zabrał Karol Pabisiak, który przypomniał, że w stanie wojennym internowano 10.000 działaczy „Solidarności” i opozycji antykomunistycznej, z czego w regionie leszczyńskim 73 osoby.

Następnie w siedzibie leszczyńskiej „S” uczestnicy wysłuchali prelekcji prof. Waldemara Handke pt. „Stan wojenny – dlaczego?”

Instytut Pamięci Narodowej przygotował dla wszystkich naklejki z hasłem „Zapal Znicz Wolności 13 XII o godz. 19.30” oraz okolicznościowe ulotki zawierające m.in. nazwiska osób internowanych, których już nie ma wśród nas, a także sylwetki leszczyńskich komendantów i naczelników SB i KWMO zwalczających „Solidarność” w stanie wojennym.