Solidarność Wielkopolska - 500+ nie wykończyło budżetu
500+ nie wykończyło budżetu
Poniedziałek 26 września 2016

Jak donosi portal pox.pl deficyt budżetu państwa po 8 miesiącach wyniósł zaledwie 15 mld zł i - co więcej - był dwukrotnie niższy niż zakładano. Pomimo wydatków socjalnych związanych m.in. z wypłatą zasiłku 500+, jest to najniższy deficyt budżetowy od 7 lat.

Jak pamiętamy, budżet państwa na 2016 r., w momencie jego ogłoszenia, spotkał się z falą krytyki ze strony opozycji. Budżet autorstwa Ministra Finansów Pawła Szałamachy zakładał bowiem nową kategorię wydatków w postaci 22 mld zł przeznaczonych na program 500+, a od września jeszcze program darmowych leków dla seniorów. To zaś skutkowało założeniem w postaci rekordowo wysokiego deficytu budżetowego, który miał wynieść aż 54,7 mld zł. Polityczni oponenci twierdzili, iż budżet w takiej postaci jest nierealny, a deficyt w rzeczywistości okaże się i tak o wiele wyższy.

Przed tygodniem Ministerstwo Finansów podało dane z wykonania budżetu za pierwszych 8 miesięcy 2016 r. Według założonego na początku roku harmonogramu, deficyt po sierpniu miał wynieść 29,2 mld zł. W rzeczywistości wyniósł zaledwie 14,9 mld zł! Okazał się więc dwukrotnie niższy niż zakładano. W rezultacie, po upływie 2/3 roku, deficyt wynosi zaledwie 27% planowanej na koniec roku wartości.

Dla porównania, rok wcześniej, w tym samym czasie deficyt wyniósł aż 25,9 mld zł, tj. o 11 mld zł więcej. Do tak niskiego deficytu przyczyniły się zarówno wydatki (niższe o 5 mld zł od planowanych), jak i dochody (wyższe o 9 mld zł od planowanych). Dochody zrealizowano na poziomie 68% rocznego planu, wydatki zaś jedynie w 62%.

Dochody budżetu państwa okazały się wyższe aż o 15% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Znacząco, bo aż o 7,4% wzrosły dochody podatkowe.

a