Solidarność Wielkopolska - 500 zł na dziecko to jeszcze za mało?
500 zł na dziecko to jeszcze za mało?
Poniedziałek 23 listopada 2015
fot. overprotectivparents.net

Kiedy trwają dyskusje, czy 500 zł dofinansowania na dziecko powinno być wypłacanie od stycznia, czy w późniejszym czasie ze spłatą oraz czy dodatek ten nie spowoduje realnie obniżenia dochodu najuboższych, warto sprawdzić w jakim stopniu polskie państwo na tle innych krajów Europy wspiera rodzinę.

Według raportu przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers (PwC) długo, nawet po wprowadzeniu dofinansowania, będziemy gonić średnią europejską. W Polsce wsparcie to jest prawie 5-krotnie niższe od europejskiej średniej, 9-krotnie niższe niż w Słowenii i aż 13-krotnie niższe niż we Francji.

Polska znajduje się obecnie w najgorszej sytuacji demograficznej od czasów II wojny światowej. Nie pomógł nawet babyboom w 2007 i 2008 r. Liczba Polaków stale zmniejsza się, a sytuacja naszego kraju pod tym kątem jest jedną z najgorszych na świecie. W światowym rankingu przyrostu naturalnego, na 193 państwa, Polska sklasyfikowana została na 169 miejscu.

Międzynarodowa firma doradcza PwC opublikowała raport pt. „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE”". Raport ten analizuje w sposób szczegółowy wysokość świadczeń rodzinnych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Aby zapewnić porównywalność danych, analitycy PwC przyjęli model przeciętnej rodziny składającej się z aktywnych zawodowo rodziców, z których każdy zarabia średnią krajową oraz dwójki zdrowych dzieci w wieku 4 i 8 lat. Na jaką pomoc państwa może liczyć taka rodzina w poszczególnych państwach Unii?

W Polsce rodzina taka może liczyć na pomoc w wysokości zaledwie 2224 zł w skali roku. I jest to wyłącznie efekt ulgi prorodzinnej. W Polsce bowiem nie istniała do tej pory żadna forma bezpośrednich świadczeń na dzieci.

Na najwyższe świadczenia w Europie mogą liczyć rodziny zamieszkałe w Luksemburgu. Tam taka sama rodzina otrzymuje roczną pomoc w wysokości aż 39 218 zł, czyli prawie 18-krotnie więcej niż w Polsce. Niewiele mniej, bo aż 28 669 zł otrzymuje rodzina francuska. Pomoc państwa francuskiego jest więc 13-krotnie wyższa niż pomoc ze strony państwa polskiego. Z kolei 4-osobowa rodzina zamieszkała w Niemczech otrzymuje pomoc w wysokości 20 502 zł, co stanowi 9-krotność pomocy polskiej.

A jak rzecz się ma w krajach zbliżonych do nas gospodarczo? Zarówno w Estonii jak i na Węgrzech, pomoc państwa jest 4-krotnie wyższa niż w Polsce i wynosi odpowiednio 7705 zł (Węgry) i 8505 zł (Estonia). Z kolei w Słowenii pomoc ta jest niemal identyczna jak w Niemczech (19 910 zł) co stanowi 9-krotność wsparcia polskiego.

Ostatecznie, na 28 państw Unii Europejskiej, Polska zajęła odległe 24 miejsce. Za Polską uplasowały się jedynie Grecja, Litwa, Rumunia i Bułgaria. Na usprawiedliwienie tych 3 ostatnich państw należy dodać, iż obowiązują tam znacznie niższe stawki podatku dochodowego.

Niestety, nawet po wprowadzeniu w Polsce świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko, łączne wsparcie dla polskiej rodziny wyniosłoby 8224 zł w skali roku. Jest to więc wciąż kwota niższa od średniej unijnej, która wynosi 9819 zł!

AD