Solidarność Wielkopolska - 600 zł zniżki dla członków Związku
600 zł zniżki dla członków Związku
Środa 30 września 2020

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu zaprasza na Studia Podyplomowe Prawa Pracy

Zakres studiów obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu Pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz europejskiego prawa pracy i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zajęcia prowadzą profesorowie Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego UAM oraz przedstawiciele praktyki prawniczej (Sądu Najwyższego, ubezpieczeń społecznych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy).

Studia trwają dwa semestry, zajęcia dwa razy w miesiącu - w sobotę i w niedzielę – prowadzione będą w formie wykładów i konsultacji umożliwiających słuchaczom zgłaszanie pytań i wątpliwości.

Zakwalifikowanie na studia nastąpi po złożeniu następujących dokumentów:

  • wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania ze strony internetowej prawo.amu.edu.pl),
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskie, inżynierskie, licencjackie),
  • kserokopii dowodu osobistego,
  • zobowiązania do pokrycia kosztów kształcenia w ratach (napisane samodzielnie).

Roczna wysokość czesnego 2900 zł (3500zł – 600 zł zniżki). Możliwość płatności w 2 ratach – pierwsza w listopadzie 2020, druga w styczniu 202.

Termin składania dokumentów – 15 października 2020 r.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie pocztą na adres: Wydział Prawa i Administracji UAM, ul. Święty Marcin 90, 61-809 (pok. 316).

Uwaga! W celu uzyskania zniżki należy się skontaktować z Patrykiem Trząsalskim tel. 662 014 352, patryk.trzasalski@solidarnosc.poznan.pl