Solidarność Wielkopolska - 65 rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 - program uroczystości:
65 rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 - program uroczystości:
Poniedziałek 21 czerwca 2021

28 czerwca 2021 r.

- składanie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi: brama Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski, ul. 28 Czerwca 1956 (godz. 6.00), gmach Rektoratu Politechniki Poznańskiej, pl. Marii Curie Skłodowskiej (godz. 9.15),  ZNTK S.A., ul. Robocza (godz. 9.40),  dawna zajezdnia MPK, ul. Gajowa (godz. 10.15).

godz. 10.15 – składanie kwiatów na skwerze im. Trzech Tramwajarek, zbieg ul. J. H. Dąbrowskiego i ul. J. Kochanowskiego

godz. 11.00 - uroczystość przy Pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim 28-30 czerwca 1956 r., ul. J. Kochanowskiego

godz. 11.30 - złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. J. Kochanowskiego

godz. 14.15 - uroczystość przy Bramie Głównej H. Cegielski - Poznań S.A., ul. 28 Czerwca 1956 223/229

godz. 17.00 - Msza św. w intencji Ofiar Czerwca 1956 r., kościół OO. Dominikanów w Poznaniu,

godz. 19.00 - uroczystość główna pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956, pl. A. Mickiewicza

godz. 22.00 - „Pierwszy strzał” - premiera spektaklu Teatru Ósmego Dnia | hala nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich | spektakl biletowany | informacja: tel. 61 855 20 86, biuro@teatrosmegodnia.pl

Pełny program obchodów można znaleźć na stronie poznan.pl