Solidarność Wielkopolska - ANDRZEJ DUDA – NASZ PREZYDENT
ANDRZEJ DUDA – NASZ PREZYDENT
Środa 27 maja 2015

Komentarz Jarosława Lange - przewodniczącego wielkopolskiej "Solidarności".

Dzisiaj mamy święto demokracji. Widzimy, że ta demokracja zadziałała. Obywatele wskazali na kandydata, który jest szczególnie ważny dla „Solidarności”.

Trzeba przypomnieć, że to właśnie wielkopolska „S” jako pierwsza poparła oficjalnie kandydaturę Andrzeja Dudy. Później była decyzja Komisji Krajowej i podpisanie porozumienia w ważnych dla nas kwestiach pracowniczych i społecznych. Wygrana Andrzeja Dudy daje pewność, że elementy, które były przedmiotem tej umowy będą realizowane. To są kwestie wieku emerytalnego, czasu pracy, pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, obniżenia podatków. Chcemy, żeby polska rzeczywistość pracownicza i społeczna została naprawiona.

Warto podkreślić wielką determinację Andrzeja Dudy, aby wspierać demokrację, aby stworzyć prezydenturą otwartą, prezydenturę, która łączy a nie dzieli. Jest to niezwykle ważne, bo zarówno „Solidarność” jak i bardzo wiele innych podmiotów społecznych doświadczało tego, jak źle mają się sprawy, gdy brak dialogu, gdy nierozwiązywalne są problemy społeczne i pracownicze.

Realizacja prezydentury otwartej będzie przynosiła dobre rezultaty. Jest dla nas ważne, aby Polacy nie byli dzieleni, ale wspólnie rozwiązywali problemy. Przy zachowaniu różnorodności poglądów chodzi o to, żeby rozmawiać w duchu wzajemnego szacunku dla partnera i w duchu szukania kompromisu. Te dwa elementy dialogu społecznego w ostatnim czasie właściwie nie istniały.

Przed nami wybory parlamentarne. Będą one miały szczególne znaczenie,  bo widzimy ogromną liczbę ludzi, szczególnie młodych, którzy mają zupełnie inną wizję państwa niż ta, którą proponowała obecna koalicja i domagają się zmiany sposobu sprawowania władzy w Polsce.
 

Fot: Wielka radość wyborców Andrzeja  Dudy tuż po ogłoszeniu pierwszych, sondażowych wyników wyborów.