Solidarność Wielkopolska - Akcja protestacyjna zawieszona
Akcja protestacyjna zawieszona
Poniedziałek 9 lipca 2012

Strajk generalny na 25 czerwca zapowiadał komitet strajkowy reprezentujący organizacje związkowe spółki ENEA Operator. Tego samego dnia w Urzędzie Wojewódzkim doszło jednak do mediacji. Na spotkaniu Wielkopolskiej Komisji Dialogu Społecznego Zarząd i związki zawodowe ze spółki ENEA Operator podpisały porozumienie, że do końca listopada br. będą pracować nad zmianą porozumienia z 29 czerwca 2007 roku. Do tego czasu, na podstawie podpisanego „Oświadczenia”, zarząd zawiesza działania restrukturyzacyjne, a związkowcy wstrzymują się od protestu.

Wcześniej, 18 czerwca związkowcy przeprowadzili strajk ostrzegawczy, po którym odbyło się posiedzenie WKDS, w którym udziału odmówił prezes ENEA Operator.
Od początku roku w spółce należącej do Grupy ENEA trwa spór zbiorowy, którego legalność podważa zarząd Operatora. Jako główny powód protestu, związkowcy podają łamanie praw pracowniczych i porozumień społecznych w spółce. Protestujący podnoszą również notoryczne uchylanie się przez zarząd od rokowań w ramach sporu zbiorowego.
Bezpośrednia przyczyną zaostrzenia protestu jest prowadzenie restrukturyzacji łamiącej wcześniej zawarte porozumienia. Jak podkreślali członkowie komitetu Strajkowego, argumentem  za zaostrzeniem akcji protestacyjnej są plany dalszej pionizacji służb oraz zapowiedzi likwidacji Posterunków Energetycznych, Rejonów Dystrybucji i Oddziałów Dystrybucji. Likwidowane są już 43 posterunki, co sprawia, że dojazd do klienta wydłuża się o 50-60 kilometrów. Planowane zmiany – jak twierdzą związkowcy - nie tylko pogorszą warunki pracy, ale też pogorszą jakość świadczonych usług.
Protestujących poparły Komisja Krajowa Solidarności oraz Rada Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność uznając protest za w pełni uzasadniony.  
ENEA SA, spółka-matka Grupy Kapitałowej ENEA dystansuje się od sporu, stwierdzając, że nie jest jego stroną.

AD