Solidarność Wielkopolska - Aktywne starzenie się pracowników
Aktywne starzenie się pracowników
Wtorek 12 listopada 2019

– To co się dzieje na rynku pracy i zawirowania związane z systemem emerytalnym będą wymuszały szybkie działania i konstruktywną dyskusję na ten temat – mówił Jerzy Jaworski, zastępca przewodniczącego KK NSZZ Solidarność, podczas warsztatów dotyczących kwestii starszych pracowników.

W warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej, odbył się pierwszy z warsztatów negocjacyjnych dla przedstawicieli polskich partnerów społecznych oraz środowisk zaangażowanych w problematykę zarządzania wiekiem. Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Inicjowanie działań wdrażających autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i NSZZ Solidarność.

- Staramy się tematy związane ze zmianami demograficznymi na rynku pracy bardzo konsekwentnie realizować i uświadamiać o nich wszystkich wkoło. Przed nami jeszcze daleka droga, ale to co się dzieje obecnie na rynku pracy i zawirowania związane z systemem emerytalnym, będą wymuszały szybką i konstruktywną dyskusję i działania. Chcemy jako związek zawodowy Solidarność w tym uczestniczyć i zastanawiać się, jakie wzorce z zagranicy można zaszczepić w Polsce – stwierdził Jerzy Jaworski, zastępca przewodniczącego KK NSZZ Solidarność.

Maria Żytko, koordynatorka projektu z Biura Programów Europejskich KK NSZZ Solidarność dodała, że głównym celem projektu jest przygotowanie działań wychodzących naprzeciw założeniom dokumentu „Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego” w dwóch aspektach: eksperckim i popularyzatorskim.

Porozumienie zawiera m.in. definicję aktywnego starzenia się, która odnosi się do optymalizacji możliwości pracowników w każdym wieku w zakresie pracy w dogodnych, sprzyjających wydajności i zdrowych warunkach, aż do osiągnięcia przez nich ustanowionego prawem wieku emerytalnego.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Solidarności, organizacji pracodawców i strony pracowniczej, członków Rady Dialogu Społecznego, środowisk naukowych oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

solidarnosc.org.pl