Solidarność Wielkopolska - Aleś Bialacki dziękuje za wsparcie
Aleś Bialacki dziękuje za wsparcie
Poniedziałek 24 grudnia 2012

„Dziękuję za wsparcie i międzynarodową kampanię. Otrzymuję wiele listów i pocztówek. Staram się odpowiadać zawsze, gdy jest podany adres zwrotny”  - taką informację od Alesia Bialackiego przekazuje białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna” za pośrednictwem Amnesty International.

Aleś Bialacki, szef „Wiosny”, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka, znany obrońca praw człowieka na Białorusi został skazany na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i konfiskatę mienia za niezapłacenie podatków od funduszy na zagranicznych kontach, na których gromadzono środki na pomoc represjonowanym na Białorusi. Został zatrzymany 4 sierpnia 2011 r., gdy Ministerstwo Sprawiedliwości Litwy i polska Prokuratura Generalna przekazały białoruskim służbom dane o jego kontach bankowych.

Aleś Bialacki był dwukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Amnesty International uznało go za więźnia sumienia. W 2012 r. został  nominowany do nagrody „Za wolność myśli” Andrieja Sacharowa. Nagroda została ustanowiona w 1988 r. przez Parlament Europejski i jest przyznawana corocznie za osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka i podstawowych wolności, demokracji i przestrzegania zasad państwa prawa, poszanowanie prawa międzynarodowego i praw człowieka.

Wszyscy możemy pomóc

Wyślij list lub kartkę (nie o charakterze religijnym):

Ales  Bialiatski, Penal colony No. 2, 1 Sikorsky Street, Babruisk, 213800  Mahiliou Region, Belarus

Sugerowana treść (pisać cyrylicą): Myślę o Tobie. (Я думаю пpа цябe).
Życzę Ci wszystkiego dobrego. (Я жaдaю тaбe  дaбpa).

Treść życzeń powinna mieć charakter ogólny, o Bożym Narodzeniu raczej nie przechodzą przez cenzurę.

***

Przypominamy, że wielkopolska „Solidarność” już we wrześniu 2011 r. zwróciła się do swoich członków i sympatyków o udzielenie pomocy  białoruskim działaczom opozycyjnym i ich rodzinom represjonowanym przez reżim Łukaszenki.

Apel ten nadal pozostaje aktualny. Członkowie wielkopolskiej „S” dali już liczne dowody solidarności z białoruskimi działaczami niepodległościowymi. Ciągle jednak oni sami oraz ich rodziny pozostające
wolności potrzebują naszego wsparcia.

Pieniądze można wpłacać na konto ZR:BZ WBK III O/Poznań
09 1090 1359 0000 0000 3502 8758
z dopiskiem „Pomoc dla Białorusi”

Źródło: www.amnesty.org.pl