Solidarność Wielkopolska - Andrzej Duda jest strażnikiem dialogu społecznego
Andrzej Duda jest strażnikiem dialogu społecznego
Wtorek 14 lipca 2020

„Solidarność” nigdy nie popierała żadnej partii politycznej. Natomiast tradycją stało się popieranie przez Związek konkretnych osób kandydujących na urząd prezydenta. Popieraliśmy Mariana Krzaklewskiego w 2000 r., Lecha Kaczyńskiego w  2005, Andrzeja Dudę w 2015 r. i obecnie. Nasze poparcie nie bierze się znikąd, zawsze związane było z bliskimi relacjami tych osób z „Solidarnością”.

Warto przypomnieć, że 5 lat temu przed pierwszą turą wyborów prezydenckich „Solidarność” podpisała z Andrzejem Dudą porozumienie programowe zawierające wiele elementów ważnych dla pracowników. Kandydat na prezydenta zobowiązał się m.in. do przywrócenia wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Był to jeden z najważniejszych postulatów „Solidarności” i ten postulat – odrzucony przez rząd PO-PSL mimo zebrania 2 mln podpisów - wkrótce po objęciu urzędu został przez prezydenta spełniony.

Podjęte zostały wówczas inne ważne inicjatywy dotyczące m.in. zmniejszenia liczby umów śmieciowych, podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, podwyższenia płacy godzinowej, likwidacji syndromu pierwszej dniówki.

Zobowiązania propracownicze zostały przez Andrzeja Dudę w przeważającej części załatwione. I to jest dla „Solidarności” bardzo ważne, gdyż pozwala realizować zadania wynikające ze Statutu.

Również w tegorocznej kampanii podpisaliśmy porozumienie z kandydatem a jednocześnie prezydentem Andrzejem Dudą. Tym razem jednym z głównych punktów są emerytury stażowe (dla kobiet po przepracowaniu 35 lat i dla mężczyzn 45 lat).

Trzeba podkreślić, że współpraca z „Solidarnością” przez całą 5-letnią kadencję była bardzo dobra. Prezydent był strażnikiem dialogu społecznego. W posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego zawsze aktywnie uczestniczyła przedstawicielka prezydenta, wielokrotnie spotkania Rady odbywały się w Pałacu Prezydenckim.

Efektem uznania dla takiej postawy Andrzeja Dudy było przyznanie prezydentowi tytułu Człowieka Tygodnika Solidarność za 2019 r.

Prezydent  bardzo  angażuje się  w  promocję  „Solidarności” sprawując   patronat  nad  konkursem  Pracodawca  Przyjazny Pracownikom. Nagroda została ustanowiona za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Jej szczególne znaczenie i prestiż podkreśla także Andrzej Duda

W kontekście wyborów prezydenckich w 2020 r. wygranych przez Andrzeja Dudę należy zwrócić uwagę na niewielką różnicę głosów między kandydatami.

Oznacza to, że przed politykami, także przed przyszłym prezydentem, jest ogromne zadanie, aby zrobić wszystko dla zmniejszenia antagonizmów, aby ludzie mieli świadomość, iż mimo odmiennych sympatii politycznych czy osobistych można się różnić mądrze.

Trzeba o to dbać we wszystkich miejscach, również w „Solidarności”. W Związku też są ludzie, którzy głosowali na różnych kandydatów. Mieli do tego pełne prawo. „Solidarność” od samego początku walczyła, aby każdy bez przeszkód mógł wyrażać swoje poglądy i mieć możliwość dokonywania wolnych wyborów.

Jarosław Lange