Solidarność Wielkopolska - Będą badać fenomen Solidarności
Będą badać fenomen Solidarności
Poniedziałek 9 lipca 2018

Na początku roku „Tygodnik Solidarność” przyznał abp. Markowi Jędraszewskiemu tytuł Osobistość Roku 2017. Ci, którzy osobiście znają ks. arcybiskupa podkreślają, że potrafi dotrzeć swoją nauką zarówno do uczonych, jak i do prostych ludzi. Często staje w obronie podstawowych wartości chrześcijańskich. Za to szanują go ludzie. I za to ceni go Solidarność.

W czasie czerwcowych obrad Komisji Krajowej nadszedł czas na uroczyste wręczenie Jego Ekscelencji okolicznościowej statuetki.

- Wybór był dla nas oczywisty. Od lat ksiądz arcybiskup jest przyjacielem Solidarności, o czym wielokrotnie mówił jej przewodniczący Piotr Duda. Przyjacielem, który w godzinie próby nie zostawił związkowców, ludzi pracy, lecz wspierał i dodawał otuchy, że warto walczyć do samego końca, że nie można się poddać mimo wielu przeciwności – mówił redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”, Michał Ossowski.

Podczas obrad KK nastąpiło jeszcze jedno doniosłe wydarzenie. „Solidarność” i Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie podpisały akt powołania Międzynarodowego Instytutu Badań Fenomenu Solidarności.

Instytut powstanie na Wydziale Filozofii krakowskiej uczelni. Filia Instytutu powstanie w Granadzie, przy tamtejszym biskupstwie. Instytut będzie zajmował się badaniem fenomenu Solidarności jako związku zawodowego, jak również jako relacji międzyludzkich.

Prace nad powołaniem Instytutu zaczęły się kilka miesięcy temu, czego wyrazem była uchwała KK podjęta w czasie posiedzenia Komisji Krajowej w październiku 2017 r. w Wieliczce.

Będzie to pierwszy instytut tego typu. „Solidarność” jest też prawdopodobnie pierwszym związkiem zawodowym  na świecie, którego dziedzictwo będzie badane w ten sposób.

Inicjatywie patronuje Człowiek Roku „Tygodnika Solidarność” arcybiskup Marek Jędraszewski.

 solidarnosc.org.pl