Solidarność Wielkopolska - Będzie strajk w Przewozach Regionalnych
Będzie strajk w Przewozach Regionalnych
Poniedziałek 22 czerwca 2015
Fot. Wojciech Obremski

„Wyczerpaliśmy wszelkie możliwe formy nacisku na decydentów, z wyjątkiem jednego – strajku! Nie możemy dopuścić do utraty naszych miejsc pracy!” - napisali we wspólnym komunikacie przedstawiciele kolejarskiej „Solidarności” i pozostałych związków zawodowych działających w Przewozach Regionalnych. 29 czerwca zostanie przeprowadzony strajk protestacyjny.

Związkowcy zwracają uwagę, że proces usamorządowienia kolejowych przewozów regionalnych okazał się fatalny w skutkach. „Rząd jako autor ustawy o Przewozach Regionalnych  i marszałkowie województw nie udźwignęli ciężaru odpowiedzialności za Przewozy Regionalne.” Komitet Strajkowy Ogólnokrajowych Związków Zawodowych działających w „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. podkreśla, że zadania PR przejmowane są przez nowo tworzone spółki marszałkowskie, a pracownicy przewozów regionalnych tracą pracę. Pociągów jest coraz mniej, a mimo to powstają kolejne nowe spółki z kosztownymi zarządami i radami nadzorczymi. 

- O naprawę systemu występowaliśmy wielokrotnie do najwyższych władz w kraju - mówi Stanisław Kokot, sekretarz i rzecznik prasowy Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”  - Apelowaliśmy do premierów, do kolejnych ministrów infrastruktury, interweniowaliśmy w Sejmie, organizowaliśmy marsze i wiece, informowaliśmy media. W końcu przeprowadziliśmy referendum strajkowe - tłumaczy sekretarz - Zamiast obiecanej naprawy systemu doprowadzono naszą spółkę na skraj upadłości. Miarka się przebrała.

Komitet Strajkowy informuje, że dnia 29 czerwca o godz. 0.01 zostanie przeprowadzony strajk oraz wzywa całe środowisko kolejowe do podjęcia działań solidarnościowych. Jutro spotyka się prezydium sekcji kolejarzy, które podejmie dalsze decyzje.

Przewozy Regionalne spółka z o.o. są największym w Polsce przewoźnikiem kolejowym, realizującym przewozy pasażerskie w ramach obowiązku służby publicznej.


hd