Solidarność Wielkopolska - Będzie zakaz handlu w niedzielę?
Będzie zakaz handlu w niedzielę?
Poniedziałek 13 stycznia 2014

Do sejmu trafił obywatelski projekt ustawy zakazujący pracy w placówkach handlowych w niedzielę, przygotowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Wolna Niedziela”. Zebrano pod nim 114 tys. podpisów - podał Dział Informacji Komisji Krajowej. Projekt jest zbliżony do postulatów Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. Związek wsparł akcję zbierania podpisów pod projektem przygotowanym przez komitet „Wolna Niedziela”.

Zdaniem autorów projektu obecne ustawowe gwarancje otrzymania za pracę w niedzielę innego dnia wolnego od pracy nie są wystarczającą rekompensatą. Nie zapewniają bowiem zatrudnionym w handlu możliwości integracji z rodziną w niedzielę, która w tradycji polskiej jest dniem świętym i rodzinnym. Dodatkowo oceniają, że zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę przyniesie bardzo korzystne skutki. Przyczyni się do ożywienia centrów miast, wpłynie na szersze korzystanie z ofert kulturalnych, wypoczynkowych.

Za nieprawdziwy uważają argument, że zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę spowoduje wzrost bezrobocia. Zaznaczają, że obowiązujący kodeks nakłada na pracodawcę obowiązek dania pracownikowi dnia wolnego za przepracowaną niedzielę, a więc i tak pracuje on przez maksymalnie sześć dni w tygodniu.

W Sejmie na rozpatrzenie czeka również poselski projekt zakładający zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę, pod którym podpisali się posłowie PiS, PO, PSL i SP.

Więcej: www.wolnaniedziela.org/