Solidarność Wielkopolska - Będziemy protestować
Będziemy protestować
Wtorek 26 kwietnia 2011

25 maja odbędą się manifestacje „Solidarności”  w szesnastu miastach wojewódzkich, a w terminie późniejszym związkowcy zjadą do Warszawy, aby protestować przeciwko pogłębiającemu się ubóstwu polskich rodzin. „S” zaprosi do udziału w protestach inne organizacje związkowe.

Głównym hasłem, pod którym NSZZ „Solidarność” będzie prowadził akcje, jest wezwanie rządu do ochrony najuboższych i walki z rosnącą biedą. Związek domaga się m.in. podwyższenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej, czasowego obniżenia podatku akcyzowego na paliwo oraz skierowania dodatkowych środków na walkę z bezrobociem.
Komisja Krajowa powołała kilkunastoosobowy sztab protestacyjny, w którego składzie znaleźli się m.in.: przewodniczący Związku Piotr Duda, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Regionu Pomorze Zachodnie Mieczysław Jurek, przewodniczący gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla oraz przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Dominik Kolorz. Za pikiety w poszczególnych miastach odpowiadać będą szefowie regionów. Decyzje o dacie manifestacji w stolicy zapadną 9 maja br. podczas posiedzenia sztabu. 
Związek przeprowadzi szeroką akcję informacyjną o przyczynach protestu. Do regionów trafi kilkadziesiąt tysięcy ulotek i plakatów. Pikiety wojewódzkie poprzedzą konferencje prasowe organizowane 23 maja w miastach – siedzibach zarządów regionów NSZZ „S”.
 

b