Solidarność Wielkopolska - Bez porozumienia w sprawie emerytur
Bez porozumienia w sprawie emerytur
Poniedziałek 16 maja 2016

Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała wspólnego stanowiska w sprawie prezydenckiego projektu ustawy dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego. Teraz projektem zajmie się Sejm. Oznacza to formalne zakończenie negocjacji nad prezydenckim projektem w ramach RDS – przedstawione zostaną odrębne stanowiska poszczególnych organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Jak podkreślił Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, wspólnego stanowiska Rady w sprawie nowych zasad nabywania prawa do emerytury nie udało się osiągnąć z winy pracodawców. Przypomniał, że organizacje pracodawców, które początkowo same zaproponowały kompromis, po dwóch dniach od niego odstąpiły. – Taka chwiejność nie pozwala na jakiekolwiek porozumienie – zaznaczył Nakonieczny.

Solidarność podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym wiek emerytalny powinien wynosić 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a prawo do przejścia na emeryturę powinno być również powiązane ze stażem pracy – 35 lat dla kobiet, a 40 lat dla mężczyzn.

Projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny został zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę w listopadzie ubiegłego roku. Niestety, zabrakło w nim powiązania

uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, mimo że w umowie programowej podpisanej z NSZZ Solidarność w maju ubiegłego roku, ówczesny kandydat na prezydenta zobowiązał się, że będzie dążył do wprowadzenia takiego rozwiązania.

Teraz debata nad zmianami dotyczącymi wieku emerytalnego oraz stażu składkowego przenosi się do Sejmu. Eksperci NSZZ „Solidarność” będą w niej uczestniczyć.