Solidarność Wielkopolska - Bierecki na czele unii kredytowych
Bierecki na czele unii kredytowych
Poniedziałek 22 lipca 2013

Grzegorz Bierecki, senator, były opozycjonista z NZS i „Solidarności, przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej SKOK, podczas Międzynarodowej Konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU – World Council of CreditUnions) w Ottawie, został wybrany na stanowisko przewodniczącego Światowej Rady.

WOCCU jest organizacją zrzeszającą unie kredytowe, czyli m.in. system polskich SKOK-ów, na świecie. Rada Dyrektorów WOCCU zdecydowała o przyznaniu stanowiska przewodniczącego tej międzynarodowej organizacji Grzegorzowi Biereckiemu – twórcy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Wybór senatora Biereckiego na stanowisko przewodniczącego jednego z największych zrzeszeń instytucji finansowych świata to konsekwencja między innymi jego zaangażowania w rozwój ruchu spółdzielczości finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Światowa Rada Unii Kredytowych jest strukturą, której nadrzędną rolę stanowi reprezentowanie unii kredytowych wobec instytucji o charakterze globalnym. - Na pewno oznaczać to będzie dla mnie podwójny dzień pracy: kiedy skończą się moje obowiązki w Polsce, nowy dzień wstanie za oceanem. Ale warto - to przecież swego rodzaju zwieńczenie kariery. Wybór na to stanowisko jest wyborem najbardziej prestiżowym w sektorze unii kredytowych - mówi Grzegorz Bierecki.
Światowa Rada Związków Kredytowych z siedzibą w Madison (USA) to międzynarodowy związek unii kredytowych, do których należy ponad 200 mln członków. Zrzesza unie ze 101 krajów, a jego aktywa na świecie wynoszą ponad 1,6 biliona dolarów.

Grzegorz Bierecki jest twórcą i założycielem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce – instytucji finansowej zrzeszającej ponad 2,6 miliony gospodarstw domowych z aktywami 18 miliardów zł. Od 1992 do października 2012 r. pełnił funkcję  prezesa Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, a od  października 2012 r. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
www.solidarnosc.gda.pl