Solidarność Wielkopolska - Blisko dwa miliony pracowników zarobi więcej
Blisko dwa miliony pracowników zarobi więcej
Wtorek 29 marca 2016
fot. archiwum

Szykuje się wzrost wynagrodzeń dla blisko dwóch milionów pracowników zatrudnionych na podstawie umów zleceń (w tym samozatrudnionych) oraz pracowników etatowych w okresie pierwszego roku pracy. W pierwszym przypadku minimalna stawka godzinowa wyniesienie 12 zł brutto. W drugim pracownicy będą musieli otrzymać sto, a nie jak dotychczas osiemdziesiąt procent pensji minimalnej. Zmiany wprowadza projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Nowelizacja przedstawiona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 18 marca 2016 r. trafiła już do konsultacji społecznych. Nowością ma być wprowadzenie instytucji „minimalnego wynagrodzenia dla osób przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi”. Pod tym terminem kryją się osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia oraz tzw. samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, nie zatrudniające innych pracowników oraz wykonujący działalność (zlecenie) w miejscu i czasie określonym przez zleceniodawcę. Minimalna stawka godzinowa dla takich pracowników wyniesie 12 zł brutto. Dodatkowo pracodawca będzie musiał prowadzić ewidencję ich czasu pracy. Nowe przepisy wejdą w życie stopniowo – od 1 września 2016 r. w przypadku nowo zawieranych umów oraz od 1 stycznia 2017 r. dla umów zawartych wcześniej.

Zmiany mają pozytywnie wpłynąć na rynek pracy poprzez przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych. Dotychczasową praktyką wielu pracodawców było zastępowanie w ten sposób stosunku pracy i obniżanie kosztów pracy. Zgodnie z nowymi przepisami pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia pracujący w wymiarze godzinowym odpowiadającym jednemu etatowi będzie musiał otrzymać wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2004 zł brutto, czyli wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącego obecnie 1850 zł brutto.

Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, poprawi się także sytuacja młodych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obecnie pracodawca w pierwszym roku zatrudnienia może wypłacać im jedynie 80 proc. pensji minimalnej. Według nowych regulacji niezależnie od stażu pracy wszystkim pracowników przysługiwać będzie minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnej wysokości.

Co ważne, oba rodzaje pensji minimalnej (dla zleceniobiorców i pracowników na umowie o pracę) mają być co roku waloryzowane (począwszy od 1 stycznia 2018 r.). Wskaźnik waloryzacji będzie ustalała Rada Dialogu Społecznego, a publikował rząd w postaci rozporządzenia do 15 września każdego roku. Wzrost minimalnego wynagrodzenia nie będzie mógł być niższy od prognozowanego wzrostu inflacji.

Proponowane zmiany oznaczają także rozszerzenie kompetencji i obszaru kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Inspekcja będzie mogła nie tylko tak jak dotychczas kontrolować wypłatę przez pracodawców pensji minimalnej, ale także sprawdzać czy zleceniodawcy wypłacają zleceniobiorcom minimalne wynagrodzenie godzinowe i dokumentują ich czas pracy.

 

www.solidarnosc.gda.pl


ACH