Solidarność Wielkopolska - Boże Narodzenie 2020
Boże Narodzenie 2020
Wtorek 15 grudnia 2020

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia

spędzimy w nieznanych nam dotąd warunkach.

Dlatego tak ważna jest miłość.

Miłość, która dostrzega innego człowieka,

która stroni od nienawiści i gniewu,

która niesie pomoc emanując radością, empatią i uśmiechem,

która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą.


Wówczas, najpiękniej i najpełniej wyrażamy to,

co stanowi Sacrum tego czasu.

 

Życzę Państwu zdrowych, radosnych Świąt oraz dobrego

i szczęśliwego Nowego 2021 Roku.

 

Jarosław Lange
Przewodniczący
Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”