Solidarność Wielkopolska - Bridgestone – rozmowy po pikiecie
Bridgestone – rozmowy po pikiecie
Poniedziałek 27 lutego 2017

8 lutego 2017 odbyło się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami zakładowej „Solidarności” podczas, którego pracodawca odniósł się do postulatów przedstawionych przez Związek podczas pikiety zorganizowanej 27 stycznia 2017 roku. Bezpośrednią przyczyną protestu było zwolnienie dyscyplinarne członka Związku, nierówne traktowanie pracowników oraz niejasne zasady premiowania.

Obie strony wyraziły chęć porozumienia i współpracy. Ustalono, że „S” rozważy propozycję pracodawcy dotycząca czasowej zmiany zapisów dotyczących premii (tzw. „RS”) tak, by ich interpretacja była jednoznaczna. Zmiana obowiązywałaby do końca czerwca 2017, czyli do czasu, kiedy zostaną zakończone prace jednej z grup projektowych, która opracowuje nowy regulamin premiowania. W składzie tej grupy są pracownicy produkcyjni, przedstawiciele „S” oraz pracodawcy.

Pracodawca podtrzymał decyzję o zwolnieniu Dominika Korsaka. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o dalszą współpracę w zakresie wyjaśniania ewentualnych zdarzeń wypadkowych. Związkowcy zwrócili uwagę, że pracodawca nie dał pracownikowi drugiej szansy, tak jak to działo się w przeszłości, gdy zaufanie traciły osoby zarządzające  zespołami. Pracodawca zadeklarował, że dołoży wszelkich starań aby sytuacje nierównego traktowania nie miały miejsca w przyszłości.

W roku 2017 i w latach następnych planowane są inicjatywy organizacyjne, techniczne oraz socjalne, a w szczególności działania służące poprawieniu warunków BHP i komfortu pracy pracowników. Jednym z celów aktywności jest zmniejszenie odpływu doświadczonej kadry. 

Przedstawiciele „S” poruszyli również temat dodatku stażowego, zaproponowali powrócenie do rozmów i przygotowanie przez pracodawcę wyników absencji w latach 2015 i 2016.

Kolejne spotkanie odbędzie się w ciągu dwóch następnych tygodni. Obie strony mają nadzieję, że wspólnie wypracowują działania, które wpłyną na pozytywne zmiany w przedsiębiorstwie.

www.solidarnosc.bspz.pl