Solidarność Wielkopolska - Być kobietą
Być kobietą
Poniedziałek 10 marca 2014

Z badania Instytutu Filozofii i Socjologii PAN wynika, że chociaż wśród ogółu bezrobotnych bez pracy jest podobna liczba mężczyzn i kobiet, to w grupie osób długotrwale bezrobotnych kobiety stanowią 60 proc. Mimo, że wśród niepracujących to kobiety są lepiej wykształcone.

Mężczyźni mają uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy. Stopa bezrobocia wśród pań od lat utrzymuje się na poziomie wyższym niż u mężczyzn. Analizy przeprowadzone m.in. przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN wskazują, że problem ze znalezieniem pracy mają kobiety z wyższym wykształceniem. 

Jak widać, pracodawcy chętniej zatrudniają mężczyzn niż kobiety. A kiedy pojawiają się pierwsze symptomy kryzysu gospodarczego, z pracy szybciej zwalniane są panie. Przerwa w karierze zawodowej najczęściej jest związana z koniecznością zajęcia się dziećmi i domem. Według psychologów po dwóch, trzech latach przerwy w karierze zawodowej, zaczyna się pojawiać poczucie izolacji, brak pewności siebie i swoich umiejętności. I często nie ma tu znaczenie wykształcenie czy funkcja pełniona wcześniej przez kobietę. Udany powrót kobiety na rynek pracy zależy nie tylko od jej determinacji, lecz także od podejścia pracodawcy.

 

Bezrobocie to nie jedyny problem, z którym borykają się panie. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak&Sedlak w 2013 roku wynika, że kobiety zarabiają o około 900 zł mniej niż mężczyźni zatrudnienia na takich samych stanowiskach, zarówno w firmach polskich, jak i zagranicznych. Tak gdzie zarobki są najwyższe czyli  w Warszawie różnica w 2013 roku wynosiła aż 26 proc. W Lublinie gdzie zarobki były najniższe, panowie zarabiali ok. 600 zł więcej.

Problem nie dotyczy tylko Polski. W większości krajów europejskich sytuacja kobiet w sferze zawodowej nie jest taka sama jak sytuacja mężczyzn. Paniom trudniej jest znaleźć i utrzymać stałą pracę, osiągają przeciętnie niższe wynagrodzenia, mają także mniejsze możliwości awansu na stanowiska kierownicze. 

- Kluczem do wszystkiego jest  równość szans - komentuje Danuta Wojdat, pełnomocnik KK NSZZ „Solidarność” do spraw kobiet - Mimo wielu działań prowadzonych od lat, Polki nadal nie są równym partnerem na rynku pracy. Ich wynagrodzenia są niższe, trudniej im o awans, przede wszystkim trudnej o równe szanse przy podnoszeniu kwalifikacji. A przecież każdy powinien mieć takie same szanse na rozwój.

hd