Solidarność Wielkopolska - Byli opozycjoniści mogą wnioskować o świadczenie wyrównawcze
Byli opozycjoniści mogą wnioskować o świadczenie wyrównawcze
Poniedziałek 26 października 2020

Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych mogą wnioskować o świadczenie wyrównawcze

15 października 2020 r., weszła w życie nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Dz.U. z 2020 r. poz. 1578).

Dzięki niej uprawnione osoby otrzymają:

- świadczenie wyrównawcze do niskich rent i emerytur
Przysługuje ono wszystkim osobom posiadającym potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, których emerytura lub renta wynosi mniej niż 2400 zł brutto miesięcznie. Wysokość świadczenia stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą 2400 zł a kwotą pobieranej emerytury lub renty.

- tańsze o połowę bilety komunikacji miejskiej i PKP
Osoby z potwierdzonym statusem działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych od dziś mogą kupować bilety za przejazdy środkami komunikacji miejskiej z 50% ulgą. Natomiast za przejazdy autobusami i pociągami relacji międzymiastowej zapłacą o 51% mniej.

- ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez ubezpieczenia
Dzięki nowym regulacjom prawnym Szef  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie mógł zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce albo nie pobierają emerytury lub renty, i opłacać za nich składki.

Jak informuje ZUS, aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek i dołączyć do niego decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze musi także złożyć w ZUS dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA) można złożyć w każdej placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty. Decyzję w sprawie świadczenia wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

Gdy ZUS ustala, czy kwota pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych jest niższa niż  2400 zł, bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian oraz niezbędne formularze dostępne są  na stronie internetowej: udskior.gov.pl w zakładce

Uprawnienia/Działacze opozycji antykomunistycznej - nowelizacja 2020 lub www.zus.pl