Solidarność Wielkopolska - CUW znaczy chaos
CUW znaczy chaos
Poniedziałek 10 lipca 2017

Organizacje zakładowe „Solidarność” zrzeszające pracowników jednostek samorządu terytorialnego sprzeciwiają się zamiarowi utworzenia przez poznański magistrat Centrum Usług Wspólnych (CUW)

- Negatywnie oceniamy zamiar wprowadzenia Centrum Usług Wspólnych (CUW), tym samym uważamy, że jego wdrożenie jest błędem i przyniesie więcej szkody niż pożytku – czytamy w piśmie skierowanym przez przewodniczącego wielkopolskiej „S” Jarosława Lange do zastępcy prezydenta Miasta Poznania Jędrzeja Solarskiego.

W piśmie podkreślono, że na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania UM deklarację wycofania się z pomysłu wprowadzenia CUW w podległych jemu placówkach złożył zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski. Decyzja ta – zdaniem związkowców - została podjęta po dogłębnej analizie argumentów.

 

Warto przytoczyć niektóre z nich:

  1. poprawienie funkcjonowania placówek (jeśli jest taka konieczność) w obszarze:  finansowym, księgowym, organizacyjnym możliwe jest bez wprowadzenia podmiotu zewnętrznego, tj. CUW,
  2. CUW, de facto, ograniczy i w znacznym stopniu utrudni decyzje zarządcze dyrektorów placówek powodując chaos organizacyjno–decyzyjny, co przełoży się na pogorszenie oceny i wizerunku placówki,
  3. centralne sterowanie procesami zarządczyni danej placówki (jak wskazuje doświadczenie w innych podmiotach, np. w usługach telekomunikacyjnych) spowoduje obniżenie poziomu świadczonych usług i niezadowolenie mieszkańców Poznania korzystających z usług tych placówek,
  4. wprowadzenie CUW wymusi rotacje wśród pracowników (co zostało już zapowiedziane)  i tym samym  konieczność ( jeśli Miasto nie chce zwalniać pracowników) przesuwania ich do innych wydziałów UM. Nie jest roztropne, by jedyny (jak sądzimy) zysk wprowadzenia CUW związany był z oszczędnościami kosztem pracowników pracujących w DPS-ach, żłobkach, itd.

Sprawa wprowadzenia CUW-u będzie przedmiotem debaty na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, która będzie obradować w poniedziałek 10 lipca 2017 r. o godz. 16.30 w Sali Białej UMP przy pl. Kolegiackim 17.