Solidarność Wielkopolska - Chcą kolejnych zmian
Chcą kolejnych zmian
Poniedziałek 28 kwietnia 2014

Organizacje pracodawców reprezentowane w Komisji Trójstronnej:Konfederacja LewiatanPracodawcy Rzeczypospolitej PolskiejBusiness Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego przekazały do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kolejny projekt zmian prawa ograniczający prawa pracownicze i związkowe.

Chcą, aby maksymalny okres zatrudnienia na umowy okresowe został wydłużony do 48 miesięcy, a maksymalny czas trwania umowy na okres próbny do 6 miesięcy.  Skrócony albo zniesiony powinien być też obecny czteroletni okres ochrony przedemerytalnej pracowników.

 

Pracodawcy opowiadają się  za zniesieniem obowiązku podawania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w firmach zatrudniających do 50 pracowników. 

Domagają się ograniczenia katalogu grup pracowników korzystających ze szczególnej ochrony stosunku pracy. Obecnie dotyczy to m.in. członków władz organizacji związkowych oraz społecznych inspektorów pracy powołanych do kontrolowania przestrzegania prawa pracy.

W projekcie organizacji pracodawców zapisano postulat ujednolicenia okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Prawo do 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia miałby pracownik zatrudniony krócej niż rok (obecnie okres ten wynosi pół roku), miesiąc przy zatrudnieniu powyżej roku (obecnie powyżej pół roku) i 2 miesiące przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata (obecnie 3 miesiące). 2-tygodniowy okres wypowiedzenia miałby obowiązywać dla umów na czas wykonania określonej pracy.

Organizacje pracodawców chcą również wprowadzenia zasady tzw. kontroli następczej, czyli informowania związku zawodowego o zamiarze zwolnienia pracownika dopiero po jego zwolnieniu.

Resort pracy nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie propozycji pracodawców, ale jak wynika z dotychczasowego doświadczenia związki zawodowe muszą przygotować się na ostrą batalie o prawa pracownicze.


b