Solidarność Wielkopolska - Chwiejne porozumienie w Cargo
Chwiejne porozumienie w Cargo
Poniedziałek 10 listopada 2014
fot. Wojciech Obremski

Związkowcy z PKP Cargo SA dopiero strajkiem okupacyjnym w siedzibie firmy zmusili dyrekcje do podjęcia rozmów. Na wielokrotnie ponawiane próby spotkania nie otrzymywali odpowiedzi.

W poniedziałek 27 października trzy związki zawodowe działające w PKP Cargo SA: NSZZ „Solidarność”, ZZ Kolejarzy Południowej Wielkopolski  oraz ZZ Pracowników Kolejowych Zachodniego Obszaru RP powołały komitety protestacyjne i rozpoczęły strajk okupacyjny w siedzibie wielkopolskiego oddziału Cargo w celu obrony praw pracowniczych. Związkowcy przedstawili postulaty, wśród których najważniejsze było pozostawienie siedziby Zachodniego Zakładu Spółki w Poznaniu. Żądali również wstrzymania zmian centralizacyjnych, przestrzegania ustawy o związkach zawodowych, porozumienia partnerów społecznych oraz Regulaminu pracy, a także m.in. utrzymanie ponad 100-letniej Parowozowni Wolsztyn, jako czynnej parowozowni, budowy hali naprawczej w Poznaniu Franowie.

29 października doszło do spotkania strajkujących z prezesem Cargo w obecności mediatora Longina Komołowskiego. W efekcie podpisano porozumienie kończące strajk okupacyjny w Poznaniu.

Mieczysław Cykman, przewodniczący zakładowej „Solidarności”: - Otrzymaliśmy zapewnienie, że siedzibą Zachodniego Zakładu Spółki pozostanie Poznań. Nie planuje się też zmian restrukturyzacyjnych. Trzy postulaty z siedmiu zgłoszonych podczas strajku są przedmiotem sporu zbiorowego, w które weszły centrale związkowe.

 

 

b