Solidarność Wielkopolska - Cięcia w administracji odroczone
Cięcia w administracji odroczone
Poniedziałek 23 maja 2011

Trybunał Konstytucyjny odroczył 11 maja rozprawę dotyczącą zgodności z konstytucją ustawy o redukcji zatrudnienia w administracji publicznej.

Ustawa przyjęta przez sejm na początku grudnia ub. r. zakłada zwolnienie w latach 2011-2013 w ramach oszczędności budżetowych 10 proc. pracowników administracji. Przepisy miałyby wejść w życie 1 lutego 2011 r. Ustawę do TK skierował Prezydent RP Bronisław Komorowski. O zbadanie zgodności z konstytucją apelowała „Solidarność”.

W opinii prawnej, przygotowanej na zlecenie „S”, eksperci z Katedry Prawa Pracy z Uniwersytetu Gdańskiego wskazali, że zwolnienie dużej liczby pracowników być może chwilowo wpłynie korzystnie na budżet państwa. Jednak w dłuższej perspektywie może być odwrotnie, ponieważ trzeba będzie się liczyć się z kosztami przewlekłości postępowania lub kosztami decyzji niepodjętych w odpowiednim czasie. Eksperci zwracali również uwagę, że nie do przyjęcia są rozwiązania powodujące złamanie zasady współdziałania ze związkami zawodowymi i naruszające przyjętą przez Polskę konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy.

kk