Solidarność Wielkopolska - Co druga firma zagraniczna nie płaci podatku CIT w Polsce
Co druga firma zagraniczna nie płaci podatku CIT w Polsce
Poniedziałek 9 listopada 2015

50 proc. firm z kapitałem zagranicznym spoza sektora finansowego zadeklarowało, że nie wypracowało w Polsce w 2013 r. żadnego zysku i w związku z tym nie zapłaciło podatku CIT – wynika z raportu Fundacji Kalickiego „Kapitał zagraniczny w Polsce: czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?”.

Zagraniczne korporacje choć płacą niższe podatki niż polscy przedsiębiorcy dodatkowo często korzystają z różnych metod tzw. optymalizacji podatkowej, a także wykorzystują możliwości dawane im przez specjalne strefy ekonomiczne (SSE).

W latach 1998–2012 zwolnienia podatkowe dla firm działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wyniosły łącznie 12 mld zł.

Wśród firm z kapitałem zagranicznym spoza sektora finansowego połowa z nich (dane na rok 2013) zadeklarowała, że jej komercyjna działalność w Polsce nie przynosi żadnego zysku, co było podstawą niepłacenia podatku dochodowego CIT.

Z raportu wynika też, że w 2014 r. udział płac w PKB wyniósł w Polsce 46%, czyli zaraz po Litwie najmniej w Unii Europejskiej. Udział płac w polskim PKB jest nie tylko o 10 proc. mniejszy niż średnia dla Unii Europejskiej, ale też wykazuje silną tendencję spadkową na tle stabilnego trendu europejskiego mimo rosnącej wydajności pracy. Podmioty z kapitałem zagranicznym w dużym stopniu korzystają ze wsparcia państwa polskiego, mimo że płacą stosunkowo niższe podatki niż firmy krajowe.

W Polsce działa 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, w których jedynie 19,6 proc. podmiotów to inwestorzy polscy. Łączna wartość zwolnień z tytułu podatków dochodowych w latach 1998-2013 w SSE wyniosła ponad 14,6 mld złotych. Efektywna stawka CIT w 2013 r. dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego była niższa od efektywnej stawki dla pozostałych podatników CIT o 1,2 p. proc.

ASG, www.solidarnosc.gda.pl