Solidarność Wielkopolska - Co się nam udało w 2016
Co się nam udało w 2016
Poniedziałek 9 stycznia 2017
fot. prezydent pl

Rok 2016 upłynął dla NSZZ „Solidarność” pod znakiem codziennej, ciężkiej walki o prawa pracownicze, godność i szacunek dla pracownika.

Obniżenie wieku emerytalnego

Toczona przez ostatnie lata walka o obniżenie wieku emerytalnego wre4szcie przyniosła skutek. Wprowadzony przez ekipę PO-PSL wiek 67 lat był dla Polaków nie do zaakceptowania. „S” zbierała w tej sprawie podpisy, organizowała protesty i strajki. Dopiero ta władza usiadła do stołu, by rozmawiać na temat wieku przechodzenia na emeryturę. Nie były to proste rozmowy. Jednak od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony. Będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zasada ta będzie dotyczyła obu systemów emerytalnych - powszechnego i rolniczego.

Wolne niedziele

Pół miliona podpisów za wolnymi niedzielami dla pracowników. To wyraźny sygnał, na czym zależy Polakom. „S” od lat chce przywrócić Polakom niedziele, aby mogli spędzać je razem z rodzinami. To Związek wziął na siebie walkę o te kwestię. Przy wsparciu organizacji katolickich i handlowych – w tym pracodawców i właścicieli małych sklepów – „S” przekonuje polityków, aby niedziela była naprawdę wolna nie tylko dla urzędników, ale dla niemal wszystkich pracujących. Chodzi przede wszystkim o pracowników marketów, których większość to kobiety. Na zakazie pracy w niedziele zyskają jednak także pracownicy innych branż.

Minimalna stawka godzinowa i umowa przed pracą

Po latach walki udało się wprowadzić dwa bardzo ważne postulaty „S”. Dzięki zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od stycznia 2017 r. wprowadzona została minimalna stawka godzinowa. Obowiązywać będzie dla pracowników wykonujących zajęcia na podstawie umowy-zlecenia bądź umowy o świadczenie usług. W pierwszym roku stawka będzie wynosić 12 zł brutto, a  następnie ma być co roku waloryzowana. Tak ustalonego wynagrodzenia nie można się zrzec.

Już od 1 września 2016 r. obowiązują nowe zapisy w Kodeksie pracy, które mówią, że pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi umowę o pracę jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Jeżeli tego nie zrobi, to musi przynajmniej potwierdzić na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy i jej warunków.

Walcząc o pracowników służby zdrowia

Pierwsza od lat okupacja Ministerstwa Zdrowa była wyraźnym sygnałem: „Solidarność” walczy o wszystkich pracowników. „S” podkreśla, że zrzesza wszystkie grupy zawodowe: medyczne i niemedyczne, pracujące w palcówkach medycznych. Postulat Związku o podwyżkach dotyczył wszystkich pracowników sektora zdrowia. – Pierwsza transza zwiększonego wynagrodzenia dla pracowników podmiotów leczniczych powinna być zagwarantowana już w przyszłym roku – zapowiedział po negocjacjach z przedstawicielami „S” minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Rada Dialogu Społecznego

W październiku minął rok, odkąd swoją działalność rozpoczęła Rada Dialogu Społecznego powołana na gruzach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych . Komisja była ciałem niewydolnym. Za rządów Platformy Obywatelskiej związki zawodowe zdecydowały o rezygnacji z pracy w niej wobec braku realnych możliwości działania.

Pierwszym przewodniczącym RDS został szef „Solidarności” Piotr Duda. Wziął na swoje barki uruchomienie działalności Rady i przygotowanie gruntu pod jej dalszą pracę. W trakcie roku Rada przyjęła szereg dokumentów, ale co ważniejsze stała się istotnym elementem polskiego systemu legislacyjnego.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Jak wynika z najnowszego Rocznika Statystycznego Pracy opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, pensje w wysokości minimalnego wynagrodzenia pobiera ok. 1,3 mln pracujących Polaków. Ta liczba od lat utrzymuje się na stałym poziomie, a nawet nieznacznie rośnie. To oznacza, że dla ogromnej rzeszy Polaków jedyną szansą na podwyżkę jest wzrost płacy minimalnej.

W tym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł brutto. Pensje najniżej uposażonych pracowników wzrosły o 150 zł, czyli o 8,1 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Dzięki znacznej podwyżce płaca minimalna stanowi 47 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 rok. Jej wysokość zbliżyła się do rekomendowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy pułapu 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca 15-krotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Szersze uprawnienia PIP

W nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, w której zawarto zapisy o stawce godzinowej, rozszerzono również uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy bez uprzedzenia i o dowolnej porze będą mogli skontrolować czy wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości są wypłacane pracownikom zatrudnionym na umowach-zleceniach i świadczących usługi na podstawie samozatrudnienia. Za wykroczenia w tym zakresie pracodawcy będzie grozić kara grzywny od tysiąca do 30 tyś zł.

 

Źródło: Tygodnik Solidarność i Tygodnik Śląsko Dąbrowski NSZZ „S”