Solidarność Wielkopolska - Czas pracy
Czas pracy
Poniedziałek 14 listopada 2011

Zatrudnieni, którym 1 lub 11 listopada przypadł dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, spędzą więcej czasu w firmie niż pozostali pracownicy. Jeśli bowiem któreś ze świąt wypadnie w dzień wolny dla pracownika, nie obniży jego wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o osiem godzin. W takim przypadku pracodawcy nie muszą już oddawać podwładnym wolnego dnia w innym terminie. „Solidarność” złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności tego przepisu z Konstytucją RP.

Rozwiązanie to obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. W praktyce umożliwia ono firmom wydłużenie czasu pracy. To pracodawca decyduje o tym, który dzień tygodnia jest dniem wolnym dla pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. 

Obowiązujące od 1 stycznia przepisy mogą prowadzić do sytuacji, gdy osoby zatrudnione w tej samej firmie mogą pracować dłużej lub krócej w zależności od tego, kiedy przypadnie ich dzień wolny od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli są wynagradzani w stawkach miesięcznych, dostaną jednak takie samo wynagrodzenie. Dla przykładu osoba, której dniem wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy jest piątek, w listopadzie tego roku przepracuje o osiem godzin więcej od osoby, która ma np. wolne soboty (11 listopada 2011 r., czyli Święto Niepodległości wypada bowiem w piątek). Jeśli obaj wspomniani pracownicy są wynagradzani w stawkach miesięcznych, otrzymają swoje normalne wynagrodzenia, mimo że jeden z nich będzie pracował więcej. Natomiast gdyby w przedstawionym przykładzie obie osoby były wynagradzane w stawkach godzinowych, pracownik, który ma wolne piątki, zarobiłby więcej od tego, który ma wolne soboty. W listopadzie będzie bowiem pracował o osiem godzin dłużej. 

Przepisy mogą więc prowadzić do dyskryminacji podwładnych ze względu na liczbę dni wolnych w roku oraz wysokość wynagrodzenia (w zależności od tego, jak pracodawca ustali grafik).

sis