Solidarność Wielkopolska - Czerwona kartka dla minister
Czerwona kartka dla minister
Niedziela 23 czerwca 2013

We wtorek 18 czerwca „Solidarność” Oświaty i Wychowania pikietowała przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Związkowcy domagali się większych nakładów finansowych na oświatę (5% PKB ), wstrzymania prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela, naprawienia reformy programowej oraz zaprzestania likwidacji szkół  i zwolnień nauczycieli.

W petycji skierowanej do minister edukacji Krystyny Szumilas napisano, że zmiany dokonane  przez MEN będą skutkowały obniżeniem jakości kształcenia, segregacją edukacyjną i społeczną wynikającą z prywatyzacji szkół, ograniczeniem roli nadzoru pedagogicznego i dalszym obniżaniem prestiżu zawodu nauczyciela.
Jak podaje „Tygodnik Solidarność”, powołując się na badania czasu pracy nauczyciela przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych, przeciętny tygodniowy czas pracy nauczyciela wynosi 46 godz. 40 min. Dotyczy to nauczycieli, którzy mają 18-27 lekcji tygodniowo, nie zajmują stanowisk, które wpływają na wymiar czasu pracy i pracują w jednej szkole lub zespole szkół, czyli 60% nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.
Członkowie nauczycielskiej „S” domagają się: dostosowania zakresu zadań i obowiązków nauczycieli tak, aby ich tydzień pracy nie przekraczał 40 godzin tygodniowo, przywrócenia nauczycielom uprawnień do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, wycofania dodatkowych niepłatnych godzin zajęć edukacyjnych dla nauczyciela (art. 42 ust.2 pkt 2 KN), tzw. „godzin karcianych”, określenia w Karcie Nauczyciela pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów oraz ograniczenia biurokracji szkolnej.
Manifestujący przed MEN przygotowali dla minister K. Szumilas symboliczną czerwoną kartkę wzywając do takiego dialogu o polskiej oświacie, w którym będą uważnie słuchani i ostrzegają przed wyprowadzeniem tej debaty na ulice.  
W warszawskiej pikiecie wzięli udział przedstawiciele nauczycielskiej „S” z Regionu Wielkopolska, w tym szef regionu Jarosław Lange, który jest członkiem tej organizacji.

b.