Solidarność Wielkopolska - Czytamy „Lubonie”
Czytamy „Lubonie”
Poniedziałek 26 października 2015

Dla nas – mówi Krystyna Liminowicz z Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu – wszystko zaczęło się już w 2012 r., kiedy to rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej wystawy z cyklu „Kresy w fotografii Wielkopolan” zatytułowanej „Obrazy z życia i podróży”, poświęconej Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Natrafiliśmy wówczas na mniej znaną jego powieść, zatytułowaną „Lubonie”, która opowiada o początkach naszej państwowości, czasach Mieszka I i Chrztu Polski, a także na informację, że rzecz dzieje się między innymi – jak sugeruje autor – w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, Pradze, Gnieźnie, ale i na Krasnej Górze przemianowanej z czasem na Górczyn. W tej dzielnicy, jak wiadomo, swoją siedzibę ma wielkopolska „Solidarność”.

Postanowiliśmy więc wpisać się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski, „krążąc” wokół tej powieści. Naszą ideą zainteresowaliśmy między innymi Krzysztofa Kluppa, kustosza Muzeum-Pracowni Józefa Ignacego Kraszewskiego i wspólnie rozpoczęliśmy akcję, którą zakończymy w 2016 r.

Poznańskie czytanie tej powieści zaczęliśmy w 2014 r. podczas „Majówki z Luboniami” u Ojców Oblatów na Górczynie. Potem odbył się Maraton (dwudniowy) czytania „Luboni” w Parafii Świętego Krzyża również na Górczynie w lutym 2015 r., a następnie podczas Parafiady z Rodziną w maju tego samego roku.

Wydarzeniu towarzyszyła promocja nowej edycji powieści, wydanej z inicjatywy Prezesa naszego Towarzystwa, Ryszarda Liminowicza, z dużym wsparciem posła RP Tadeusza Dziuby i życzliwości Tadeusza Zyska, właściciela Wydawnictwa Zysk i S-ka.

Akcja służąca popularyzacji powieści cieszy się też wsparciem mediów poznańskich, między innymi w Radiu Emaus była na ten temat audycja.

Podczas 22. Kaziuka w Poznaniu w marcu 2015 r. kontynuowany był maraton, czytaliśmy wówczas we Wspólnocie Polskiej.

Fragmenty utworu czytano w Muzeum-Pracowni J.I. Kraszewskiego z okazji spotkania autorskiego z Krzysztofem Masłoniem, podczas prelekcji prof. Hanny Koćki-Krenz „Lubonie, powieść z X wieku J.I. Kraszewskiego – literatura a archeologia”, podczas spotkania z okazji Nocy Muzeów, a także w Genius Loci na Ostrowie Tumskim w trakcie projektu „Dobrawa Matką Chrzestną Polski”, podczas X Światowego Zlotu Młodzieży Polonijnej Orle Gniazdo Wągrowiec 2015, podczas Parafiady w Sławnie, z uczestnikami wypoczynku nad polskim morzem w Jarosławcu, z grupami z Katowic, Rudy Śląskiej, Mysłowic, Serocka oraz z naszymi młodymi rodakami z Rzeszy Wielkiej na Wileńszczyźnie, którzy tam przebywali na zaproszenie Towarzystwa.

Powieścią Kraszewskiego zainteresowaliśmy także naszych Rodaków z Wilna i Wileńszczyzny oraz Lwowa. Wiemy, że czytanie „Luboni” odbywa się podczas różnych spotkań rodzinno-towarzyskich.

Wszystkie osoby czytające utwór otrzymują certyfikat opatrzony okolicznościową pieczęcią, a ich nazwiska są zapisywane w księdze pamiątkowej, którą pragniemy zdeponować w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, a duplikat przekazać do Muzeum Kraszewskiego.

Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję, która trwać będzie do 2016 r.


Anna Dolska