Solidarność Wielkopolska - Daleko do porozumienia
Daleko do porozumienia
Poniedziałek 9 marca 2015

5 marca br., w Bridgestonie odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne dotyczące zmian w tabeli wynagrodzeń. Pracodawca przedstawił swoją propozycję, która znacznie odbiega od prognoz rynkowych i naszych niewygórowanych oczekiwań pracowników. Różnice wzrostu wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi stawkami są kilkuprocentowe i naszym zdaniem nie do przyjęcia.

Pracodawca całkowicie odrzucił propozycję strony związkowej dotyczącej dodatku stażowego. Dodatek ten zdaniem zakładowej „S” miałby rekompensować utracone zdrowie pracowników pracujących przez wiele lat w ciężkich warunkach.

Udział premii w wynagrodzeniu wynosi ponad 30%, podczas gdy w innych firmach nie przekracza 20%. Tymczasem pracodawca proponuje wprowadzenie dodatkowej premii za brak absencji chorobowej w 2015 roku.

Kolejne spotkanie strona pracodawcy zaproponowała na 23 marca.  Termin jest dość odległy a sprawa zbyt poważna -dlatego strona związkowa przed tym terminem przygotuje swoją propozycję i przedstawi ją pracodawcy.

Więcej o działalności „S” w Bridgestonie na stronie www.solidarnosc.bzps.pl