Solidarność Wielkopolska - Deklaracja NSZZ „S” w języku rosyjskim i ukraińskim
Deklaracja NSZZ „S” w języku rosyjskim i ukraińskim
Wtorek 27 kwietnia 2021

Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dynamiczna, a w związku z tym pracodawcy coraz częściej decydują się zatrudniać pracowników zza wschodniej granicy Polski. W wielu firmach pracują obok siebie Polacy, Ukraińcy, Białorusini i inni obcokrajowcy. Członkiem NSZZ ,,Solidarność’’ ma prawo być każdy pracujący, niezależnie od tego jakim legitymuje się obywatelstwem.

Otrzymujemy sygnały, że coraz częściej osoby obcojęzyczne chcą przynależeć do NSZZ ,,Solidarność’’. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się przetłumaczyć deklarację NSZZ ,,Solidarność’’ oraz materiał informacyjny o Związku na język ukraiński i język rosyjski. Mamy nadzieję, że dzięki temu, pracownicy obcojęzyczni łatwiej i szybciej podejmą decyzję o wstąpieniu w szeregi NSZZ ,,Solidarność’’.

Dokumenty można pobrać ze strony: solidarnosc.poznan.pl

 Materiały w formie papierowej są dostępne:

- w Dziale Rozwoju Związku i Dziale Organizacyjnym Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Poznaniu
przy ul. Metalowej 7,

- w Oddziale Regionu Wielkopolska w Lesznie przy ul. Prochownia 25a,

- w Oddziale Regionu Wielkopolska w Pile przy ul. 11 Listopada 40.

solidarnosc.poznan.pl