Solidarność Wielkopolska - Dialog dwustronny
Dialog dwustronny
Poniedziałek 10 marca 2014

Liderzy i eksperci organizacji pracodawców (Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego) oraz związków zawodowych (Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), którzy spotkali się 28 lutego 2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie postanowili wspólnie pracować nad projektem nowej ustawy o dialogu społecznym.

W tym celu powołany zostanie zespół ekspertów, który wypracuje propozycje założeń do projektu ustawy o nowym gremium dialogu społecznego w Polsce oraz przygotuje ustawowe propozycje zmian funkcjonowania Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już w marcu.