Solidarność Wielkopolska - Dla Rodaków na Litwie
Dla Rodaków na Litwie
Poniedziałek 28 listopada 2011

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Caritas Archidiecezji Poznańskiej i parafia Świętego Krzyża po raz kolejny organizują zbiórkę darów dla naszych Rodaków na Litwie. Członkowie Towarzystwa zawiozą je przed świętami Bożego Narodzenia do polskich szkół.

Dary będą zbierane w dniach od 8 do 10  grudnia 2011 r. w godz. 12.00 - 20.00  oraz 11 grudnia w godz. 10.00-12.00 w salce katechetycznej przy

kościele Świętego Krzyża na Górczynie, ul. Częstochowska 16.

Organizatorzy proszą przede wszystkim o słodycze,  trwałą żywność, 

środki czystości, wartościowe książki, nową odzież i zabawki.

 

Można też składać datki pieniężne na konto:

PKO BP I O/Poznań nr 21 1020 4027 0000 1702 0322 5638.

Więcej informacji: www.tmwizw.republika.pl