Solidarność Wielkopolska - Dla naszych Rodaków na Kresach
Dla naszych Rodaków na Kresach
Czwartek 28 grudnia 2017
Fot. Archiwum TMWiZW

Wielkopolska „Solidarność”, podobnie jak w latach poprzednich, włączyła się w akcję „Dary dla Wilnian” organizowaną przez poznański oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z udziałem Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Po trwającej 4 dni zbiórce grupa członków i przyjaciół Towarzystwa wraz z przedstawicielami Caritasu zawiozła dary na Wileńszczyznę autokarem prowadzonym przez świętego Mikołaja.

Oto relacja organizatora wyjazdu.

            W dniach 4 - 7 grudnia udaliśmy się na Litwę. Przekazaliśmy dary serca, które trafiły do szkół z polskim językiem wykładowym w Wilnie oraz w rejonie wileńskim. Do oddziałów przedszkolnych, podstawowych i średnich - do szkół: Jana Pawła II w Wilnie, w Duksztach Pijarskich, Rzeszy Wielkiej, Podbrodziu, Mejszagole i Kolonii Wileńskiej. Byliśmy wszędzie mile oczekiwanymi gośćmi. A Święty Mikołaj z pomocnikami robił furorę. By się odwdzięczyć  nauczyciele i uczniowie przygotowali wspaniałe programy z recytacją, tańcem i śpiewem. To zawsze bardzo wzruszające chwile.

Pojechaliśmy do Zułowa, by wziąć udział w oficjalnych uroczystościach z okazji 150. rocznicy urodzin przyszłego męża stanu, współtwórcy Niepodległej Polski, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Spotkaliśmy wielu naszych Rodaków z Polski, Białorusi i Litwy, m. in. przedstawicieli Związku Polaków na Litwie, którzy byli głównymi organizatorami tej podniosłej uroczystości towarzyszył nam poczet sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy AK Środowisko „Ostra Brama”. Potem udaliśmy się do Powiewiórki, do kościoła pw. św. Kazimierza, by w Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego, zobaczyć, gdzie został ochrzczony. Nawiedziliśmy także Cmentarz na Rossie, a przy Jego Mauzoleum złożyliśmy kwiaty
i zapaliliśmy znicze.

Byliśmy na Cmentarzu Wojskowym na Antokolu, na polskiej kwaterze, gdzie pochowano legionistów i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli lub zmarli z ran w latach 1919-1920, a krzyże na ich grobach przepasaliśmy, zgodnie z wieloletnią tradycją, biało-czerwonymi wstęgami.

Złożyliśmy krótką wizytę w Mejszagole w „pałacyku”-Muzeum ks. prałata Józefa Obrembskiego, niekwestionowanego autorytetu moralnego i żywej legendy miejscowych Polaków, który zmarł w 2011 r. w wieku 105 lat. Za swoją działalność ks. J. Obrembski – nazywany Patriarchą Wileńszczyzny został uhonorowany  najwyższymi polskimi odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP, Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP.

W intencji wszystkich Darczyńców, Sympatyków i Członków Towarzystwa została odprawiona Msza św. koncelebrowana w Ostrej Bramie oraz w Kaplicy klasztoru Sióstr Miłosierdzia – miejscu, gdzie powstał obraz „Jezu, ufam Tobie”.

Naszych przyjaciół, którzy przyczynili się do tej akcji zapraszamy na Opłatek Wileński 4 stycznia o godz. 16.30 do sali pod Zegarem w C. K. ZAMEK w Poznaniu.